7.6. Mortalita – indikátory zdravotního stavu ECHI