7.3.11 Mortalita – ischemické nemoci srdeční (I20–I25); ECHI 16


Nastavení analýzy

Pohlaví
Věk
Region