7.2.3 Mortalita – úrazy, otravy (S00–T98)Definice

Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku úrazů a otrav zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrti byl vybrán stav s dg.S00-T98 (IXX. kap. dle MKN-10), tedy všechny případy poranění, otravy a některých jiných následků vnějších příčin, které vyústily v úmrtí.

Datové zdroje

Statistika příčin úmrtí, Český statistický úřad

Zařazeno v

Ukazatel se objevuje v řadě mezinárodních databází, např. WHO Mortality Database, databáze OECD Health Data, je součástí sady 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů.

Limitace

Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o prohlídce zemřelého, kde prohlížející či pitvající lékař specifikuje okolnosti úmrtí a příčiny, které ke smrti vedly. Ze všech příčin uvedených na LPZ je pak pro účely statistického zpracování vybrána jedna, tzv. základní příčina smrti, její výběr se řídí mezinárodními pravidly a postupy.

Pohlaví
Region