7.2.7 Mortalita – neurodegenerativní onemocnění (G30–G32)Definice

Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku neurodegenerativních onemocnění zahrnuje všechna úmrtí, kdy jako základní příčina smrti byl vybrán stav s dg. G30-G32 dle MKN-10.

Datové zdroje

Statistika příčin úmrtí, Český statistický úřad

Zařazeno v

Ukazatel se objevuje v řadě mezinárodních databází, např. WHO Mortality Database, databáze OECD Health Data, je součástí sady 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů.

Limitace

Informace o příčinách smrti jsou přebírány z Listu o prohlídce zemřelého, kde prohlížející či pitvající lékař specifikuje okolnosti úmrtí a příčiny, které ke smrti vedly. Ze všech příčin uvedených na LPZ je pak pro účely statistického zpracování vybrána jedna, tzv. základní příčina smrti, její výběr se řídí mezinárodními pravidly a postupy.

Pohlaví
Region