7.2.8 Mortalita – Alzheimerova nemoc, demence a senilita (G30, F00–F07)


Nastavení analýzy

Pohlaví
Výběr období
Region