7.1.2 Celková mortalita v krajích a okresech

Muži Ženy Celkem
Okres absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013)
Havlíčkův Brod 526 208,3 792,5 467 184,9 443,3 993 393,2 598,7
Jihlava 574 227,3 795,8 519 205,5 426,9 1 093 432,8 587,3
Pelhřimov 404 160 794,3 450 178,2 521,2 854 338,2 653,7
Třebíč 579 229,3 761,2 544 215,4 437,6 1 123 444,7 582,4
Žďár nad Sázavou 641 253,8 826,6 584 231,3 473,8 1 225 485,1 630,3
Kraj Vysočina 2 724 1 078,7 794,1 2 564 1 015,3 456,9 5 288 2 094,0 607,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)