6.2.1 Prevalence osob žijících s HIV/AIDS v ČR podle věku a pohlaví

Počet osob s HIV/AIDS - absolutně
Diagnóza pohlaví věkové skupiny Celkem
0-4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65+
počet HIV muži 1 0 1 8 90 249 362 410 511 303 212 99 71 61 2 378
pozitivních ženy 1 1 3 1 7 23 65 93 80 45 26 20 9 6 380
osob celkem 2 1 4 9 97 272 427 503 591 348 238 119 80 67 2 758
z toho muži 0 0 0 0 2 9 25 34 62 31 31 21 21 19 255
počet osob ženy 1 0 0 0 0 1 7 13 15 7 6 6 1 2 59
s AIDS celkem 1 0 0 0 2 10 32 47 77 38 37 27 22 21 314
Počet osob s HIV/AIDS - na 100 000 obyvatel
Diagnóza pohlaví věkové skupiny Celkem
0-4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65+
počet HIV muži 0,3 0 0,4 3,4 32,6 71,5 96,6 95,6 107,6 81,4 59,9 31,8 20,9 7,2 45,7
pozitivních ženy 0,4 0,3 1,2 0,4 2,7 6,9 18,4 23 17,8 12,7 7,6 6,4 2,5 0,5 7,1
osob celkem 0,4 0,2 0,8 2 18 39,9 58,7 60,4 64 47,9 34,1 19,1 11,3 3,3 26
z toho muži 0 0 0 0 0,7 2,6 6,7 7,9 13,1 8,3 8,8 6,8 6,2 2,3 4,9
počet osob ženy 0,4 0 0 0 0 0,3 2 3,2 3,3 2 1,7 1,9 0,3 0,2 1,1
s AIDS celkem 0,2 0 0 0 0,4 1,5 4,4 5,6 8,3 5,2 5,3 4,3 3,1 1 3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)