6.2.20 Prevalence – mozková mrtvice

Absolutně
Celkem
Kraj Rok
2013 2014 2015 2016 2017
Hl.m.Praha 3 273 3 083 2 984 2 880 2 704
Středočeský 3 810 3 713 3 540 3 469 3 144
Jihočeský 1 944 1 902 1 825 1 802 1 520
Plzeňský 1 817 1 727 1 631 1 622 1 481
Karlovarský 831 825 826 845 837
Ústecký 2 579 2 738 2 629 2 586 2 526
Liberecký 1 575 1 694 1 630 1 470 1 416
Královéhradecký 1 596 1 602 1 577 1 523 1 437
Pardubický 1 595 1 559 1 561 1 462 1 367
Vysočina 1 543 1 521 1 423 1 463 1 444
Jihomoravský 3 323 3 328 3 411 3 342 3 110
Olomoucký 2 040 2 147 2 201 1 969 1 811
Zlínský 2 037 1 821 2 073 2 008 1 848
Moravskoslezský 4 461 4 144 4 153 4 032 3 995
Celkem ČR 32 432 31 823 31 525 30 514 28 742
Muži
Kraj Rok
2013 2014 2015 2016 2017
Hl.m.Praha 1 553 1 482 1 419 1 396 1 317
Středočeský 1 851 1 836 1 722 1 811 1 589
Jihočeský 981 979 872 878 765
Plzeňský 898 864 811 789 742
Karlovarský 420 452 432 442 425
Ústecký 1 290 1 406 1 360 1 302 1 283
Liberecký 813 873 835 725 736
Královéhradecký 761 792 776 770 743
Pardubický 781 771 772 730 708
Vysočina 777 765 699 701 744
Jihomoravský 1 599 1 629 1 648 1 698 1 546
Olomoucký 1 010 1 074 1 134 950 890
Zlínský 974 872 1 002 940 893
Moravskoslezský 2 155 2 000 2 058 1 974 1 980
Celkem ČR 15 895 15 829 15 593 15 139 14 449
Ženy
Kraj Rok
2013 2014 2015 2016 2017
Hl.m.Praha 1 720 1 601 1 564 1 484 1 387
Středočeský 1 959 1 875 1 818 1 658 1 555
Jihočeský 963 923 953 924 755
Plzeňský 919 863 820 833 739
Karlovarský 411 373 394 403 412
Ústecký 1 289 1 332 1 269 1 284 1 243
Liberecký 762 821 795 745 680
Královéhradecký 835 810 801 753 694
Pardubický 814 788 789 732 659
Vysočina 766 756 724 762 700
Jihomoravský 1 724 1 699 1 763 1 644 1 564
Olomoucký 1 030 1 073 1 067 1 019 921
Zlínský 1 063 949 1 071 1 068 955
Moravskoslezský 2 306 2 144 2 095 2 058 2 015
Celkem ČR 16 537 15 991 15 931 15 375 14 292
Na 100 000 obyvatel
Celkem
Kraj Rok
2013 2014 2015 2016 2017
Hl.m.Praha 262,9 246,4 236,4 226,3 210,2
Středočeský 293,7 283,6 268 260,2 233,6
Jihočeský 305,4 298,6 286,4 282,3 237,8
Plzeňský 317,2 300,9 283,3 280,8 255,7
Karlovarský 276,1 275,1 276,7 284,2 282,7
Ústecký 312,3 332 319,3 314,5 307,7
Liberecký 359,2 386 371,2 334 321,1
Královéhradecký 289,1 290,4 286,1 276,3 260,9
Pardubický 309,2 302,1 302,4 283 264,3
Vysočina 302,2 298,2 279,3 287,3 283,9
Jihomoravský 284,4 284,3 290,7 283,9 263,5
Olomoucký 320,4 337,5 346,6 310,5 286
Zlínský 347,3 310,8 354,5 343,7 317
Moravskoslezský 364,5 339,7 341,8 332,8 330,9
Celkem ČR 308,6 302,4 299 288,8 271,4
Muži
Kraj Rok
2013 2014 2015 2016 2017
Hl.m.Praha 257,1 244,4 231,8 226,1 210,7
Středočeský 289,1 284,2 264,1 275,2 239,2
Jihočeský 312,8 311,9 277,6 278,9 242,6
Plzeňský 317 304,2 284,5 275,7 258,6
Karlovarský 283 305,3 293 301,1 290,6
Ústecký 315,8 344,2 333,2 319,3 315,1
Liberecký 378,2 405,5 387,2 335,3 339,4
Královéhradecký 280,5 292,1 286,3 284 274
Pardubický 306,6 302,5 302,6 285,7 276,7
Vysočina 306,7 302,1 276,3 277,3 294,6
Jihomoravský 279,6 284,3 286,8 294,5 267,1
Olomoucký 324,5 345,5 365,3 306,4 287,3
Zlínský 339,6 304,2 350,1 328,6 312,6
Moravskoslezský 359,6 334,8 345,7 332,5 334,5
Celkem ČR 307,9 306,2 301 291,5 277,5
Ženy
Kraj Rok
2013 2014 2015 2016 2017
Hl.m.Praha 268,4 248,4 240,5 226,4 209,7
Středočeský 298,2 282,8 271,8 245,6 228,2
Jihočeský 298,3 285,7 294,9 285,6 233,2
Plzeňský 317,4 297,6 282,2 285,8 252,8
Karlovarský 269,4 245,7 260,8 267,8 274,9
Ústecký 308,9 319,9 305,6 309,8 300,4
Liberecký 341 367,3 355,7 332,6 303,4
Královéhradecký 297,4 288,7 285,8 268,9 248,1
Pardubický 311,8 301,6 302,2 280,4 252,2
Vysočina 297,9 294,4 282,2 297,2 273,3
Jihomoravský 288,9 284,2 294,4 273,9 259,9
Olomoucký 316,5 329,9 328,6 314,4 284,8
Zlínský 354,6 317,2 358,7 358,2 321,1
Moravskoslezský 369,1 344,5 337,9 333,1 327,4
Celkem ČR 309,2 298,6 297,1 286,2 265,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)