6.2.16 Prevalence diabetu mellitu

DM I. typu (E10) DM II. typu (E11) Sekundární diabetes (E13)
Kraj Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy
absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel
Hlavní město Praha 13 223 10,3 7 389 11,8 5 834 8,8 102 607 79,8 51 327 82,1 51 280 77,5 1 949 1,5 974 1,6 975 1,5
Středočeský 4 914 3,7 2 525 3,8 2 389 3,5 72 979 54,2 37 113 55,9 35 866 52,6 1 236 0,9 554 0,8 682 1
Jihočeský 4 150 6,5 2 128 6,7 2 022 6,2 50 651 79,2 25 611 81,2 25 040 77,3 912 1,4 486 1,5 426 1,3
Plzeňský 4 162 7,2 2 201 7,7 1 961 6,7 42 647 73,6 21 072 73,4 21 575 73,8 517 0,9 289 1 228 0,8
Karlovarský 1 776 6 958 6,6 818 5,5 23 948 80,9 12 128 82,9 11 820 78,9 355 1,2 249 1,7 106 0,7
Ústecký 3 965 4,8 2 077 5,1 1 888 4,6 65 877 80,2 31 835 78,2 34 042 82,3 789 1 428 1,1 361 0,9
Liberecký 1 904 4,3 1 031 4,8 873 3,9 27 622 62,6 13 686 63,1 13 936 62,2 503 1,1 248 1,1 255 1,1
Královéhradecký 3 988 7,2 2 217 8,2 1 771 6,3 44 817 81,4 22 273 82,1 22 544 80,6 843 1,5 446 1,6 397 1,4
Pardubický 1 663 3,2 853 3,3 810 3,1 36 123 69,8 17 811 69,6 18 312 70,1 384 0,7 255 1 129 0,5
Vysočina 2 021 4 1 151 4,6 870 3,4 30 300 59,6 15 065 59,7 15 235 59,5 351 0,7 209 0,8 142 0,6
Jihomoravský 5 170 4,4 2 653 4,6 2 517 4,2 76 367 64,7 37 400 64,6 38 967 64,8 2 058 1,7 932 1,6 1 126 1,9
Olomoucký 5 052 8 2 569 8,3 2 483 7,7 52 978 83,7 25 546 82,5 27 432 84,8 735 1,2 446 1,4 289 0,9
Zlínský 3 603 6,2 1 844 6,5 1 759 5,9 63 469 108,9 30 716 107,5 32 753 110,1 1 078 1,8 609 2,1 469 1,6
Moravskoslezský 8 108 6,7 3 559 6 4 549 7,4 95 641 79,2 45 325 76,6 50 316 81,8 1 969 1,6 1 027 1,7 942 1,5
Celkem ČR 63 699 6 33 155 6,4 30 544 5,7 786 026 74,2 386 908 74,3 399 118 74,2 13 679 1,3 7 152 1,4 6 527 1,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)