6.2.22 Prevalence CHOPN (J40–J44, J47)

Kraj Muži Ženy Celkem
absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel
Hlavní město Praha 21 591 34,5 18 200 27,5 39 791 30,9
Středočeský 16 156 24,3 11 851 17,4 28 007 20,8
Jihočeský 5 233 16,6 3 801 11,7 9 034 14,1
Plzeňský 6 417 22,4 4 345 14,9 10 762 18,6
Karlovarský 1 872 12,8 1 704 11,4 3 576 12,1
Ústecký 7 740 19 7 292 17,6 15 032 18,3
Liberecký 2 645 12,2 2 008 9 4 653 10,6
Královéhradecký 5 878 21,7 5 451 19,5 11 329 20,6
Pardubický 7 211 28,2 3 282 12,6 10 493 20,3
Vysočina 6 172 24,4 4 383 17,1 10 555 20,8
Jihomoravský 12 547 21,7 8 889 14,8 21 436 18,2
Olomoucký 10 319 33,3 6 206 19,2 16 525 26,1
Zlínský 6 723 23,5 5 412 18,2 12 135 20,8
Moravskoslezský 21 672 36,6 13 859 22,5 35 531 29,4
Česká republika 132 176 25,4 96 683 18 228 859 21,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)