6.2.22 Prevalence CHOPN (J40–J44, J47)

Kraj Muži Ženy Celkem
absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel
Hlavní město Praha 25 222 40,9 21 566 32,9 46 788 36,8
Středočeský 19 501 29,6 13 529 20 33 030 24,8
Jihočeský 5 303 16,8 3 798 11,7 9 101 14,3
Plzeňský 7 753 27,1 5 676 19,5 13 429 23,2
Karlovarský 3 808 25,9 2 890 19,2 6 698 22,5
Ústecký 15 309 37,5 8 935 21,6 24 244 29,5
Liberecký 2 521 11,7 1 862 8,3 4 383 10
Královéhradecký 5 998 22,1 4 741 16,9 10 739 19,5
Pardubický 7 486 29,3 4 183 16 11 669 22,6
Vysočina 6 567 26 4 761 18,6 11 328 22,2
Jihomoravský 31 745 55,1 10 878 18,1 42 623 36,2
Olomoucký 15 057 48,6 11 998 37 27 055 42,7
Zlínský 6 767 23,7 5 470 18,3 12 237 20,9
Moravskoslezský 23 002 38,7 14 441 23,4 37 443 30,9
Česká republika 176 039 33,9 114 728 21,4 290 767 27,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)