6.2.22 Prevalence CHOPN (J40–J44, J47)

Kraj Muži Ženy Celkem
absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel
Hlavní město Praha 19 771 32,3 18 531 28,5 38 302 30,3
Středočeský 17 482 26,8 13 035 19,5 30 517 23,1
Jihočeský 4 819 15,3 3 487 10,8 8 306 13
Plzeňský 6 621 23,2 4 664 16 11 285 19,6
Karlovarský 3 420 23,2 2 683 17,8 6 103 20,4
Ústecký 19 220 47,1 10 636 25,6 29 856 36,3
Liberecký 3 803 17,6 2 590 11,6 6 393 14,6
Královéhradecký 5 782 21,3 5 002 17,8 10 784 19,6
Pardubický 6 379 25 3 779 14,5 10 158 19,7
Vysočina 6 462 25,5 4 562 17,8 11 024 21,6
Jihomoravský 15 992 27,8 10 897 18,2 26 889 22,9
Olomoucký 8 099 26,1 5 536 17,1 13 635 21,5
Zlínský 5 524 19,3 4 444 14,9 9 968 17
Moravskoslezský 22 151 37,2 14 083 22,7 36 234 29,8
Česká republika 145 525 28,1 103 929 19,4 249 454 23,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)