6.2.22 Prevalence CHOPN (J40–J44, J47)

Kraj Muži Ženy Celkem
absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel
Hlavní město Praha 19 577 32,3 17 961 27,9 37 537 30
Středočeský 19 059 29,5 13 776 20,8 32 835 25,1
Jihočeský 5 785 18,4 4 246 13,1 10 031 15,7
Plzeňský 6 765 23,8 4 737 16,3 11 502 20
Karlovarský 3 043 20,6 2 361 15,5 5 404 18
Ústecký 16 747 41 10 675 25,6 27 422 33,2
Liberecký 3 912 18,2 2 720 12,2 6 632 15,1
Královéhradecký 5 993 22,1 4 837 17,2 10 829 19,6
Pardubický 6 821 26,8 3 831 14,7 10 652 20,6
Vysočina 7 573 29,9 5 456 21,2 13 029 25,5
Jihomoravský 18 178 31,7 12 239 20,5 30 417 26
Olomoucký 8 536 27,5 5 726 17,6 14 261 22,4
Zlínský 7 184 25,1 5 657 18,9 12 841 21,9
Moravskoslezský 21 943 36,7 13 700 22 35 642 29,2
Česká republika 151 112 29,2 107 920 20,2 259 032 24,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)