6.2.22 Prevalence CHOPN (J40–J44, J47)

Kraj Muži Ženy Celkem
absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel
Hlavní město Praha 19 382 32,1 17 390 27,1 36 772 29,5
Středočeský 20 635 32,2 14 517 22,1 35 152 27,1
Jihočeský 6 751 21,5 5 005 15,5 11 756 18,5
Plzeňský 6 909 24,4 4 810 16,6 11 719 20,5
Karlovarský 2 665 18 2 039 13,4 4 704 15,6
Ústecký 14 273 34,9 10 714 25,7 24 987 30,3
Liberecký 4 021 18,7 2 850 12,8 6 871 15,7
Královéhradecký 6 203 22,9 4 671 16,6 10 874 19,7
Pardubický 7 263 28,5 3 883 14,9 11 146 21,6
Vysočina 8 683 34,3 6 350 24,7 15 033 29,4
Jihomoravský 20 364 35,6 13 581 22,8 33 945 29
Olomoucký 8 972 28,8 5 915 18,2 14 887 23,4
Zlínský 8 843 30,8 6 870 22,9 15 713 26,8
Moravskoslezský 21 734 36,3 13 316 21,3 35 050 28,6
Česká republika 156 698 30,4 111 911 20,9 268 609 25,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)