6.2.21 Prevalence astmatu (J45–J46)

Kraj Muži Ženy Celkem
absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel
Hlavní město Praha 18 283 29,3 23 645 35,7 41 928 32,6
Středočeský 13 027 19,6 15 795 23,2 28 822 21,4
Jihočeský 3 644 11,6 4 618 14,3 8 262 12,9
Plzeňský 5 062 17,6 5 860 20 10 922 18,9
Karlovarský 1 584 10,8 2 387 15,9 3 971 13,4
Ústecký 5 346 13,1 9 237 22,3 14 583 17,8
Liberecký 1 445 6,7 2 119 9,5 3 564 8,1
Královéhradecký 3 074 11,3 4 312 15,4 7 386 13,4
Pardubický 5 507 21,5 5 823 22,3 11 330 21,9
Vysočina 4 069 16,1 4 873 19 8 942 17,6
Jihomoravský 5 033 8,7 6 778 11,3 11 811 10
Olomoucký 1 143 3,7 1 517 4,7 2 660 4,2
Zlínský 4 879 17,1 7 129 24 12 008 20,6
Moravskoslezský 11 904 20,1 14 733 23,9 26 637 22,1
Česká republika 84 000 16,1 108 826 20,2 192 826 18,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)