6.2.19 Prevalence – akutní infarkt myokardu

Absolutně
Celkem
Kraj Rok
2013 2014 2015 2016 2017
Hl.m.Praha 1 741 1 767 1 726 1 690 1 649
Středočeský 2 515 2 476 2 255 2 239 2 222
Jihočeský 1 386 1 310 1 362 1 214 1 312
Plzeňský 1 181 1 095 1 022 1 030 930
Karlovarský 704 647 649 646 636
Ústecký 1 762 1 676 1 614 1 627 1 616
Liberecký 1 185 1 168 1 024 1 131 1 051
Královéhradecký 1 067 1 079 957 973 889
Pardubický 926 973 879 928 893
Vysočina 1 106 1 055 1 046 977 967
Jihomoravský 2 598 2 394 2 378 2 154 2 126
Olomoucký 1 291 1 250 1 260 1 104 1 112
Zlínský 1 028 1 006 1 026 983 977
Moravskoslezský 2 828 2 623 2 348 2 401 2 327
Celkem ČR 21 298 20 489 19 535 19 102 18 723
Muži
Kraj Rok
2013 2014 2015 2016 2017
Hl.m.Praha 1 127 1 151 1 130 1 109 1 073
Středočeský 1 625 1 609 1 523 1 494 1 446
Jihočeský 879 876 903 808 858
Plzeňský 775 704 697 648 618
Karlovarský 452 432 402 419 403
Ústecký 1 096 1 084 995 1 053 1 042
Liberecký 770 741 634 739 671
Královéhradecký 668 698 618 611 610
Pardubický 580 644 531 587 596
Vysočina 680 680 669 635 602
Jihomoravský 1 557 1 463 1 451 1 315 1 265
Olomoucký 800 763 797 689 693
Zlínský 645 608 636 594 603
Moravskoslezský 1 756 1 673 1 521 1 532 1 475
Celkem ČR 13 398 13 131 12 519 12 238 11 974
Ženy
Kraj Rok
2013 2014 2015 2016 2017
Hl.m.Praha 614 614 595 581 576
Středočeský 890 867 732 745 776
Jihočeský 507 434 459 406 454
Plzeňský 406 391 325 382 312
Karlovarský 252 215 247 227 233
Ústecký 666 592 619 574 574
Liberecký 415 427 390 392 380
Královéhradecký 399 381 339 362 279
Pardubický 346 329 348 341 297
Vysočina 426 375 377 342 365
Jihomoravský 1 041 931 927 839 860
Olomoucký 491 487 463 415 419
Zlínský 383 398 390 389 374
Moravskoslezský 1 072 950 827 869 852
Celkem ČR 7 900 7 355 7 015 6 864 6 748
Na 1 000 obyvatel
Celkem
Kraj Rok
2013 2014 2015 2016 2017
Hl.m.Praha 139,9 141,2 136,7 132,8 128,2
Středočeský 193,9 189,1 170,7 167,9 165,1
Jihočeský 217,8 205,7 213,7 190,2 205,3
Plzeňský 206,2 190,8 177,5 178,3 160,6
Karlovarský 233,9 215,8 217,4 217,3 214,8
Ústecký 213,4 203,2 196 197,9 196,8
Liberecký 270,3 266,2 233,2 256,9 238,4
Královéhradecký 193,3 195,6 173,6 176,5 161,4
Pardubický 179,5 188,5 170,3 179,7 172,6
Vysočina 216,6 206,9 205,3 191,9 190,1
Jihomoravský 222,3 204,5 202,6 183 180,1
Olomoucký 202,8 196,5 198,4 174,1 175,6
Zlínský 175,2 171,7 175,4 168,3 167,6
Moravskoslezský 231,1 215 193,2 198,2 192,7
Celkem ČR 202,6 194,7 185,3 180,8 176,8
Muži
Kraj Rok
2013 2014 2015 2016 2017
Hl.m.Praha 186,6 189,8 184,6 179,6 171,7
Středočeský 253,8 249 233,6 227 217,7
Jihočeský 280,3 279,1 287,5 256,7 272,1
Plzeňský 273,6 247,9 244,5 226,4 215,4
Karlovarský 304,6 291,8 272,7 285,4 275,6
Ústecký 268,3 265,4 243,8 258,2 255,9
Liberecký 358,1 344,2 294 341,8 309,5
Královéhradecký 246,2 257,4 228 225,4 225
Pardubický 227,7 252,7 208,1 229,8 232,9
Vysočina 268,4 268,6 264,5 251,2 238,4
Jihomoravský 272,3 255,4 252,5 228 218,6
Olomoucký 257 245,4 256,7 222,3 223,7
Zlínský 224,9 212,1 222,2 207,7 211,1
Moravskoslezský 293 280,1 255,5 258,1 249,2
Celkem ČR 259,6 254 241,7 235,7 229,9
Ženy
Kraj Rok
2013 2014 2015 2016 2017
Hl.m.Praha 95,8 95,2 91,5 88,6 87,1
Středočeský 135,5 130,8 109,4 110,3 113,9
Jihočeský 157,1 134,3 142 125,5 140,2
Plzeňský 140,2 134,8 111,8 131,1 106,7
Karlovarský 165,2 141,6 163,5 150,8 155,5
Ústecký 159,6 142,2 149,1 138,5 138,7
Liberecký 185,7 191 174,5 175 169,6
Královéhradecký 142,1 135,8 121 129,3 99,8
Pardubický 132,5 125,9 133,3 130,6 113,6
Vysočina 165,7 146 147 133,4 142,5
Jihomoravský 174,5 155,7 154,8 139,8 142,9
Olomoucký 150,9 149,7 142,6 128,1 129,6
Zlínský 127,7 133 130,6 130,5 125,8
Moravskoslezský 171,6 152,6 133,4 140,7 138,4
Celkem ČR 147,7 137,3 130,8 127,8 125,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)