6.2.9 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary prsu (C50)


Nastavení analýzy

Pohlaví
muži

obě pohlaví

Věk
Výběr roku

Region