6.2.15 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)Definice

Intervalová prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Intervalová prevalence zhoubných novotvarů mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (dg. C81–C96) udává počet osob s daným onemocněním nebo jeho historií v daném časovém období.

Datové zdroje

Národní onkologický registr ČR

Limitace

Údaje (zvláště za jednotlivé okresy) mohou být ovlivněny kvalitou a úplností dat předávaných do Národního onkologického registru.

Pohlaví
Region