6.2.11 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary dělohy mimo hrdla (C54–C55)Definice

Intervalová prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Intervalová prevalence zhoubných novotvarů dělohy (dg. C54,C55) udává počet osob s daným onemocněním nebo jeho historií v daném časovém období.

Datové zdroje

Národní onkologický registr ČR

Limitace

Údaje (zvláště za jednotlivé okresy) mohou být ovlivněny kvalitou a úplností dat předávaných do Národního onkologického registru.

Pohlaví
Region