6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 1 37,1 0 0 1 18,7
1 - 4 1 9,5 1 10 2 9,8
5 - 9 1 7,3 1 7,6 2 7,4
10 - 14 1 7,8 0 0 1 4
15 - 19 2 16,5 2 17,6 4 17
20 - 24 6 41,3 1 7,3 7 24,8
25 - 29 8 46,8 0 0 8 24,3
30 - 34 2 11,5 0 0 2 6
35 - 39 9 46,6 3 17 12 32,5
40 - 44 6 27,5 2 9,8 8 19
45 - 49 6 34 1 5,9 7 20,3
50 - 54 26 149,5 13 78,3 39 114,7
55 - 59 30 182,7 6 38 36 111,8
60 - 64 39 230,2 34 196,8 73 213,3
65 - 69 66 425,9 60 352,1 126 387,2
70 - 74 61 519,1 114 775,4 175 661,6
75 - 79 71 981,3 192 1 826,5 263 1 481,9
80 - 84 109 2 408,3 285 3 654,8 394 3 197,0
85 - 89 110 4 655,1 308 6 266,5 418 5 743,3
90 -94 33 5 348,5 149 8 328,7 182 7 564,4
95 + 5 6 410,3 25 8 064,5 30 7 732,0
Celkem 593 234,8 1 197 467,3 1 790 351,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)