6.1.28 Úrazy: (pozemní) dopravní nehody

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 0 0 0 0 0 0
1 - 4 12 114,4 5 49,9 17 82,9
5 - 9 18 130,7 28 214,1 46 171,3
10 - 14 34 265,9 12 98,8 46 184,5
15 - 19 64 527 45 394,9 109 463,1
20 - 24 86 591,5 29 212 115 407,5
25 - 29 78 456,3 41 258,5 119 361,1
30 - 34 39 224,3 21 133,8 60 181,3
35 - 39 66 342,1 27 152,8 93 251,6
40 - 44 71 325 22 108,2 93 220,5
45 - 49 48 271,9 31 183,8 79 228,9
50 - 54 61 350,7 41 246,9 102 300
55 - 59 44 268 25 158,4 69 214,3
60 - 64 47 277,5 28 162 75 219,2
65 - 69 37 238,8 34 199,5 71 218,2
70 - 74 34 289,3 42 285,7 76 287,3
75 - 79 25 345,5 35 333 60 338,1
80 - 84 15 331,4 16 205,2 31 251,5
85 - 89 9 380,9 22 447,6 31 425,9
90 -94 1 162,1 6 335,4 7 290,9
95 + 0 0 1 322,6 1 257,7
Celkem 789 312,4 511 199,5 1 300 255,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)