6.1.25 Úrazy: intrakraniální poranění

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 5 185,3 1 37,8 6 112,2
1–4 25 238,3 35 349,4 60 292,6
5–9 47 341,1 39 298,2 86 320,2
10–14 41 320,6 38 312,8 79 316,8
15–19 54 444,7 50 438,8 104 441,8
20–24 68 467,7 34 248,6 102 361,5
25–29 46 269,1 20 126,1 66 200,3
30–34 40 230 11 70,1 51 154,1
35–39 55 285,1 30 169,8 85 230
40–44 53 242,6 21 103,2 74 175,4
45–49 42 237,9 23 136,4 65 188,3
50–54 71 408,1 14 84,3 85 250
55–59 50 304,5 14 88,7 64 198,8
60–64 65 383,7 20 115,7 85 248,4
65–69 63 406,5 28 164,3 91 279,7
70–74 60 510,6 29 197,3 89 336,4
75–79 39 539 38 361,5 77 433,9
80–84 39 861,7 72 923,3 111 900,7
85–89 40 1 692,8 47 956,3 87 1 195,4
90–94 7 1 134,5 26 1 453,3 33 1 371,6
95+ 0 0 1 322,6 1 257,7
Celkem 910 360,3 591 230,7 1 501 295,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)