6.1.27 Otravy

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 1 37,1 1 37,8 2 37,4
1 - 4 13 123,9 23 229,6 36 175,5
5 - 9 6 43,6 7 53,5 13 48,4
10 - 14 5 39,1 18 148,2 23 92,2
15 - 19 15 123,5 24 210,6 39 165,7
20 - 24 9 61,9 9 65,8 18 63,8
25 - 29 9 52,7 9 56,7 18 54,6
30 - 34 14 80,5 6 38,2 20 60,4
35 - 39 12 62,2 13 73,6 25 67,6
40 - 44 12 54,9 8 39,3 20 47,4
45 - 49 7 39,6 6 35,6 13 37,7
50 - 54 7 40,2 13 78,3 20 58,8
55 - 59 10 60,9 7 44,4 17 52,8
60 - 64 8 47,2 10 57,9 18 52,6
65 - 69 3 19,4 3 17,6 6 18,4
70 - 74 3 25,5 6 40,8 9 34
75 - 79 2 27,6 6 57,1 8 45,1
80 - 84 7 154,7 6 76,9 13 105,5
85 - 89 4 169,3 3 61 7 96,2
90 -94 2 324,1 0 0 2 83,1
95 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 149 59 178 69,5 327 64,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)