6.1.9 Incidence – zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33–C34)Definice

Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Incidence zhoubných novotvarů průdušnice, průdušky a plíce (dg. C33-C34) udává počet nově zjištěných onemocnění v daném časovém období.

Datové zdroje

Národní onkologický registr ČR

Zařazeno v

Ukazatel se objevuje v řadě mezinárodních databází, např. databáze GLOBOCAN, OECD Health Data, je součástí sady 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů.

Limitace

Údaje (zvláště za jednotlivé okresy) mohou být ovlivněny kvalitou a úplností dat předávaných do Národního onkologického registru.

Pohlaví
Region