6.1.17 Incidence – zhoubné novotvary močového měchýře (C67)Definice

Incidence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorujícím zdravotní stav obyvatel. Incidence zhoubného novotvaru močového měchýře (dg. C67) udává počet nově zjištěných onemocnění v daném časovém období.

Datové zdroje

Národní onkologický registr ČR

Zařazeno v

Ukazatel se objevuje v řadě mezinárodních databází, např. databáze GLOBOCAN, OECD Health Data, je součástí sady 88 Evropských ukazatelů k monitorování zdraví - ECHI ukazatelů.

Limitace

Údaje (zvláště za jednotlivé okresy) mohou být ovlivněny kvalitou a úplností dat předávaných do Národního onkologického registru.

Pohlaví
Region