6.1.13 Incidence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)


Nastavení analýzy

Pohlaví
muži

obě pohlaví

Věk
Výběr období
Region