6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
B16 Akutní hepatitida B 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 31 19 12 0 0 0 0 0 1 5 6 4 10 4 1
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 36 22 14 0 0 0 0 0 1 6 6 7 10 4 2
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 0,6 0,8 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 0 0 0
B16 Akutní hepatitida B 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 2,5
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 6,1 7,5 4,7 0 0 0 0 0 3,5 7,6 7,6 5,8 15,1 6,8 2,5
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 7,1 4,8 2,3 0 0 0 0 0 3,5 6,1 5,1 4,4 6 1,7 2,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)