6.1.1 Incidence – hlášené případy tuberkulózy (TBC) podle věku a pohlaví

Počet hlášených onemocnění tuberkulózou - absolutně
Druh TBC Pohlaví věkové skupiny Celkem
0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+
TBC muži 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 2 1 0 2 0 0 10
dýchacího ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ústrojí celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 2 1 0 2 1 0 11
TBC muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
jiná ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
TBC muži 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 2 1 0 3 0 0 11
celkem ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 2 1 0 3 2 0 13
Počet hlášených onemocnění tuberkulózou - na 100 000 obyvatel
Druh TBC Pohlaví věkové skupiny Celkem
0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+
TBC muži 0 0 0 0 0 0 0 0 10,4 0 5,7 0 12,2 11,8 6,5 0 27,6 0 0 4
dýchacího ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,8 0 0,4
ústrojí celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 0 2,9 0 6,2 5,8 3,1 0 11,3 8,1 0 2,2
TBC muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,8 0 0 0,4
jiná ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,8 0 0,4
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 8,1 0 0,4
TBC muži 0 0 0 0 0 0 0 0 10,4 0 5,7 0 12,2 11,8 6,5 0 41,5 0 0 4,4
celkem ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,6 0 0,8
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 0 2,9 0 6,2 5,8 3,1 0 16,9 16,2 0 2,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)