6.1.2 Incidence – hlášené případy pohlavních nemocí podle věku a pohlaví

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví věkové skupiny Celkem
0-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 0 3 3 2 1 0 3 0 1 0 0 0 13
(dg. A51) ženy 0 1 1 3 1 0 1 0 1 1 0 0 9
celkem 0 4 4 5 2 0 4 0 2 1 0 0 22
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
(dg. A52) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Jiná a neurčená syfilis muži 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
(dg. A53) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Gonokoková infekce muži 0 0 4 0 5 1 0 0 0 0 0 0 10
(dg. A54) ženy 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 5
celkem 0 0 6 2 5 1 0 1 0 0 0 0 15
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 0 3 7 2 6 2 3 0 1 0 0 1 25
celkem ženy 0 1 3 5 1 0 1 1 1 1 0 0 14
celkem 0 4 10 7 7 2 4 1 2 1 0 1 39
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví věkové skupiny Celkem
0-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 0 23,5 24,7 13,8 5,9 0 15,5 0 5,7 0 0 0 5,1
(dg. A51) ženy 0 8,2 8,8 21,9 6,3 0 5,7 0 5,9 6 0 0 3,5
celkem 0 16 17 17,7 6,1 0 10,8 0 5,8 2,9 0 0 4,3
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0,4
(dg. A52) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,2
Jiná a neurčená syfilis muži 0 0 0 0 0 5,8 0 0 0 0 0 0 0,4
(dg. A53) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0,2
Gonokoková infekce muži 0 0 32,9 0 29,3 5,8 0 0 0 0 0 0 4
(dg. A54) ženy 0 0 17,6 14,6 0 0 0 4,9 0 0 0 0 2
celkem 0 0 25,5 7,1 15,2 3 0 2,4 0 0 0 0 2,9
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 0 23,5 57,6 13,8 35,1 11,5 15,5 0 5,7 0 0 1,7 9,9
celkem ženy 0 8,2 26,3 36,6 6,3 0 5,7 4,9 5,9 6 0 0 5,5
celkem 0 16 42,5 24,8 21,2 6 10,8 2,4 5,8 2,9 0 0,7 7,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)