6.1.19 Incidence diabetu mellitu

Kraj Celkem Muži Ženy 0 - 19 let 0 - 4 let 5 - 14 let
absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
Hlavní město Praha 13 125 102 6 242 99,9 6 883 110,1 66 27,1 16 21,7 9 7,2
Středočeský 12 519 93 6 014 90,5 6 505 97,9 64 21,8 0 0 3 1,9
Jihočeský 7 222 113 3 596 114 3 626 115 41 31,9 3 9,1 18 27,1
Plzeňský 7 947 137,2 3 804 132,6 4 143 144,4 42 37,2 0 0 1 1,7
Karlovarský 3 621 122,3 1 812 123,9 1 809 123,7 12 20,7 0 0 0 0
Ústecký 8 471 103,2 4 082 100,3 4 389 107,8 77 45,4 3 7,2 15 16,7
Liberecký 3 491 79,2 1 695 78,2 1 796 82,8 31 34 0 0 0 0
Královéhradecký 6 168 112 3 108 114,6 3 060 112,9 69 63 6 21,7 17 29,8
Pardubický 5 072 98,1 2 446 95,6 2 626 102,6 19 18,2 1 3,7 1 1,9
Vysočina 3 250 63,9 1 655 65,5 1 595 63,2 16 15,8 1 3,9 1 1,9
Jihomoravský 12 671 107,3 6 303 108,9 6 368 110 91 39 14 21,7 6 5
Olomoucký 7 106 112,2 3 353 108,2 3 753 121,2 22 17,6 0 0 1 1,5
Zlínský 5 602 96,1 2 693 94,3 2 909 101,8 17 15,1 2 7 6 10,3
Moravskoslezský 17 469 144,7 8 264 139,6 9 205 155,5 137 58 8 13,5 15 12,2
Celkem ČR 113 734 107,4 55 067 105,7 58 667 112,7 704 33,2 54 9,7 93 8,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)