6.1.23 Incidence CHOPN (J40–J44, J47)

Kraj Muži Ženy Celkem
absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel
Hlavní město Praha 4 041 64,7 3 321 50,2 7 362 57,2
Středočeský 1 573 23,7 1 079 15,8 2 652 19,7
Jihočeský 511 16,2 346 10,7 857 13,4
Plzeňský 968 33,7 576 19,7 1 544 26,7
Karlovarský 305 20,9 290 19,3 595 20,1
Ústecký 675 16,6 539 13 1 214 14,8
Liberecký 322 14,9 217 9,7 539 12,2
Královéhradecký 352 13 264 9,4 616 11,2
Pardubický 649 25,4 418 16 1 067 20,6
Vysočina 536 21,2 406 15,9 942 18,5
Jihomoravský 656 11,3 573 9,5 1 229 10,4
Olomoucký 337 10,9 182 5,6 519 8,2
Zlínský 584 20,4 378 12,7 962 16,5
Moravskoslezský 1 519 25,7 1 089 17,7 2 608 21,6
Celkem ČR 13 028 25 9 678 18 22 706 21,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)