6.1.22 Incidence astmatu (J45–J46)

Kraj Muži Ženy Celkem
absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel
Hlavní město Praha 4 039 64,6 4 798 72,5 8 837 68,7
Středočeský 1 185 17,8 1 386 20,3 2 571 19,1
Jihočeský 519 16,5 548 16,9 1 067 16,7
Plzeňský 447 15,6 571 19,5 1 018 17,6
Karlovarský 235 16,1 266 17,7 501 16,9
Ústecký 549 13,5 811 19,6 1 360 16,6
Liberecký 146 6,7 232 10,4 378 8,6
Královéhradecký 264 9,7 331 11,8 595 10,8
Pardubický 365 14,3 395 15,1 760 14,7
Vysočina 497 19,7 720 28,1 1 217 23,9
Jihomoravský 387 6,7 470 7,8 857 7,3
Olomoucký 74 2,4 88 2,7 162 2,6
Zlínský 489 17,1 632 21,3 1 121 19,2
Moravskoslezský 1 040 17,6 1 283 20,8 2 323 19,2
Celkem ČR 10 236 19,7 12 531 23,3 22 767 21,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)