6.1.20 Incidence – akutní infarkt myokardu

Absolutně
Celkem
Kraj Rok
2013 2014 2015 2016 2017
Hl.m.Praha 1 769 1 801 1 758 1 710 1 677
Středočeský 2 574 2 552 2 304 2 286 2 261
Jihočeský 1 415 1 334 1 379 1 235 1 332
Plzeňský 1 204 1 116 1 041 1 041 942
Karlovarský 709 659 664 655 648
Ústecký 1 794 1 713 1 639 1 657 1 651
Liberecký 1 214 1 197 1 045 1 146 1 070
Královéhradecký 1 086 1 117 977 984 901
Pardubický 943 984 894 945 910
Vysočina 1 124 1 076 1 069 986 981
Jihomoravský 2 651 2 450 2 428 2 188 2 153
Olomoucký 1 320 1 286 1 276 1 119 1 143
Zlínský 1 047 1 022 1 044 997 994
Moravskoslezský 2 888 2 692 2 398 2 448 2 376
Celkem ČR 21 891 21 169 20 091 19 574 19 234
Muži
Kraj Rok
2013 2014 2015 2016 2017
Hl.m.Praha 1 144 1 178 1 151 1 124 1 094
Středočeský 1 659 1 651 1 556 1 520 1 474
Jihočeský 898 888 912 824 873
Plzeňský 788 720 712 656 627
Karlovarský 455 441 412 424 410
Ústecký 1 116 1 105 1 016 1 076 1 063
Liberecký 790 761 644 749 683
Královéhradecký 680 717 629 618 619
Pardubický 593 650 538 600 609
Vysočina 692 694 679 638 610
Jihomoravský 1 589 1 497 1 479 1 335 1 281
Olomoucký 817 787 807 698 709
Zlínský 655 618 648 604 616
Moravskoslezský 1 796 1 708 1 552 1 558 1 504
Celkem ČR 13 800 13 557 12 885 12 558 12 332
Ženy
Kraj Rok
2013 2014 2015 2016 2017
Hl.m.Praha 625 621 606 586 583
Středočeský 915 901 748 766 787
Jihočeský 517 446 467 411 459
Plzeňský 416 396 329 385 315
Karlovarský 254 218 252 231 238
Ústecký 678 608 623 581 588
Liberecký 424 436 401 397 387
Královéhradecký 406 400 348 366 282
Pardubický 350 334 356 345 301
Vysočina 432 382 390 348 371
Jihomoravský 1 062 953 949 853 871
Olomoucký 503 499 469 421 434
Zlínský 392 404 396 393 378
Moravskoslezský 1 092 984 846 890 872
Celkem ČR 8 091 7 609 7 205 7 016 6 901
Na 100 tis. obyvatel
Celkem
Kraj Rok
2013 2014 2015 2016 2017
Hl.m.Praha 142,1 144 139,2 134,4 130,3
Středočeský 198,4 194,9 174,5 171,5 168
Jihočeský 222,3 209,4 216,4 193,5 208,4
Plzeňský 210,2 194,4 180,8 180,2 162,6
Karlovarský 235,5 219,8 222,4 220,3 218,8
Ústecký 217,2 207,7 199,1 201,5 201,1
Liberecký 276,9 272,8 238 260,3 242,7
Královéhradecký 196,7 202,5 177,2 178,5 163,6
Pardubický 182,8 190,7 173,2 182,9 175,9
Vysočina 220,2 211 209,8 193,6 192,9
Jihomoravský 226,9 209,3 206,9 185,9 182,4
Olomoucký 207,3 202,2 200,9 176,5 180,5
Zlínský 178,5 174,5 178,5 170,7 170,5
Moravskoslezský 236 220,7 197,3 202,1 196,8
Celkem ČR 208,3 201,1 190,6 185,3 181,6
Muži
Kraj Rok
2013 2014 2015 2016 2017
Hl.m.Praha 189,4 194,2 188 182,1 175
Středočeský 259,1 255,5 238,7 231 221,9
Jihočeský 286,3 282,9 290,3 261,7 276,8
Plzeňský 278,1 253,5 249,8 229,2 218,5
Karlovarský 306,6 297,9 279,5 288,8 280,4
Ústecký 273,2 270,5 248,9 263,9 261,1
Liberecký 367,5 353,5 298,7 346,4 315
Královéhradecký 250,6 264,5 232,1 227,9 228,3
Pardubický 232,8 255 210,9 234,9 238
Vysočina 273,1 274,1 268,4 252,4 241,6
Jihomoravský 277,9 261,3 257,3 231,5 221,3
Olomoucký 262,5 253,2 260 225,2 228,9
Zlínský 228,4 215,6 226,4 211,2 215,7
Moravskoslezský 299,7 285,9 260,7 262,4 254,1
Celkem ČR 267,4 262,3 248,7 241,8 236,8
Ženy
Kraj Rok
2013 2014 2015 2016 2017
Hl.m.Praha 97,5 96,3 93,2 89,4 88,1
Středočeský 139,3 135,9 111,8 113,5 115,5
Jihočeský 160,2 138,1 144,5 127,1 141,7
Plzeňský 143,7 136,6 113,2 132,1 107,8
Karlovarský 166,5 143,6 166,8 153,5 158,8
Ústecký 162,5 146 150 140,2 142,1
Liberecký 189,7 195,1 179,4 177,3 172,7
Královéhradecký 144,6 142,5 124,2 130,7 100,8
Pardubický 134,1 127,9 136,3 132,1 115,2
Vysočina 168 148,7 152 135,7 144,8
Jihomoravský 178 159,4 158,5 142,1 144,7
Olomoucký 154,6 153,4 144,5 129,9 134,2
Zlínský 130,8 135 132,6 131,8 127,1
Moravskoslezský 174,8 158,1 136,5 144,1 141,7
Celkem ČR 151,3 142,1 134,4 130,6 128,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)