11.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 110 21,6
II. Novotvary 640 125,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 26 5,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 142 27,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 108 21,2
VI. Nemoci nervové soustavy 188 37
VII. Nemoci oka a očních adnex 22 4,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 11 2,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 969 387,1
X. Nemoci dýchací soustavy 268 52,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 214 42,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 41 8,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 818 160,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 340 66,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 66 13
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 44 8,7
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 17 3,3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 137 26,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 981 192,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 229 45
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 371 1 252,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 6 1,2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 18 3,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 0,6
VI. Nemoci nervové soustavy 8 1,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 71 14
X. Nemoci dýchací soustavy 33 6,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 8 1,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 1,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 12 2,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 22 4,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 14 2,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 210 41,3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 150 29,5
VI. Nemoci nervové soustavy 44 8,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0,2
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 195 38,3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 1 0,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 5 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 18 3,5
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 1,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 11 2,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 42 8,3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 110 21,6
péče celkem II. Novotvary 647 127,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 26 5,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 160 31,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 261 51,3
VI. Nemoci nervové soustavy 245 48,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 22 4,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 11 2,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 059 404,8
X. Nemoci dýchací soustavy 301 59,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 223 43,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 43 8,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 829 163
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 348 68,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 66 13
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 44 8,7
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 17 3,3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 149 29,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 003 197,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 254 49,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 818 1 340,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)