11.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 197 38,7
II. Novotvary 639 125,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 33 6,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 205 40,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 107 21
VI. Nemoci nervové soustavy 188 36,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 5 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 11 2,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 022 397,1
X. Nemoci dýchací soustavy 311 61,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 304 59,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 51 10
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 799 156,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 395 77,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 63 12,4
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 46 9
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 25 4,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 146 28,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 160 227,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 260 51,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 967 1 368,3
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 15 2,9
nemocných (LDN) II. Novotvary 29 5,7
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 26 5,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 1
VI. Nemoci nervové soustavy 15 2,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0,4
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 107 21
X. Nemoci dýchací soustavy 37 7,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 26 5,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4 0,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 21 4,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 19 3,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 20 3,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 84 16,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 23 4,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 434 85,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 151 29,7
VI. Nemoci nervové soustavy 49 9,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 201 39,5
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 1 0,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 15 2,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 14 2,7
X. Nemoci dýchací soustavy 4 0,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 0,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 7 1,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 50 9,8
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 212 41,6
péče celkem II. Novotvary 669 131,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 34 6,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 232 45,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 263 51,7
VI. Nemoci nervové soustavy 267 52,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 7 1,4
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 11 2,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 143 420,9
X. Nemoci dýchací soustavy 352 69,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 330 64,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 55 10,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 825 162
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 415 81,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 63 12,4
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 46 9
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 25 4,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 167 32,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 246 244,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 290 57
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7 652 1 502,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)