11.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 183 35,9
II. Novotvary 605 118,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 44 8,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 201 39,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 113 22,2
VI. Nemoci nervové soustavy 186 36,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 10 2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 20 3,9
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 984 389,4
X. Nemoci dýchací soustavy 331 65
XI. Nemoci trávicí soustavy 286 56,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 66 13
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 810 159
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 362 71,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 66 13
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 47 9,2
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 15 2,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 158 31
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 184 232,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 225 44,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 896 1 353,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 24 4,7
nemocných (LDN) II. Novotvary 16 3,1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 0,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 25 4,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8 1,6
VI. Nemoci nervové soustavy 15 2,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 85 16,7
X. Nemoci dýchací soustavy 24 4,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 16 3,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 0,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 13 2,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 17 3,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 18 3,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 33 6,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 19 3,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 319 62,6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 1 0,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 148 29
VI. Nemoci nervové soustavy 37 7,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 187 36,7
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 1 0,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 11 2,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 12 2,4
X. Nemoci dýchací soustavy 2 0,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 11 2,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 7 1,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 15 2,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 60 11,8
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 207 40,6
péče celkem II. Novotvary 623 122,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 47 9,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 226 44,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 269 52,8
VI. Nemoci nervové soustavy 249 48,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 10 2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 20 3,9
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 081 408,5
X. Nemoci dýchací soustavy 357 70,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 302 59,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 69 13,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 834 163,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 379 74,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 66 13
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 47 9,2
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 15 2,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 178 34,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 224 240,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 259 50,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7 462 1 464,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)