11.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 226 44,3
II. Novotvary 322 63,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 53 10,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 223 43,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 125 24,5
VI. Nemoci nervové soustavy 246 48,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 9 1,8
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 16 3,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 057 403,3
X. Nemoci dýchací soustavy 326 63,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 286 56,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 89 17,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 629 123,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 241 47,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 47 9,2
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 24 4,7
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6 1,2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 188 36,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 071 210
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 320 62,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 504 1 275,3
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 14 2,7
nemocných (LDN) II. Novotvary 34 6,7
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4 0,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 16 3,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 10 2
VI. Nemoci nervové soustavy 22 4,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 183 35,9
X. Nemoci dýchací soustavy 14 2,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 22 4,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 14 2,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 33 6,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 18 3,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7 1,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 113 22,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 0,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 507 99,4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 223 43,7
VI. Nemoci nervové soustavy 57 11,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 280 54,9
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 0,4
II. Novotvary 5 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1 0,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 31 6,1
X. Nemoci dýchací soustavy 30 5,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 0,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 74 14,5
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 242 47,5
péče celkem II. Novotvary 361 70,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 57 11,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 239 46,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 358 70,2
VI. Nemoci nervové soustavy 326 63,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 9 1,8
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 16 3,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 271 445,3
X. Nemoci dýchací soustavy 370 72,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 308 60,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 103 20,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 662 129,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 260 51
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 47 9,2
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 24 4,7
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6 1,2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 196 38,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 184 232,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 326 63,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7 365 1 444,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)