11.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 631 34,3
II. Novotvary 11 218 105,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 956 9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 562 33,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 040 38,2
VI. Nemoci nervové soustavy 4 691 44,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 193 1,8
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 200 1,9
IX. Nemoci oběhové soustavy 37 215 351,4
X. Nemoci dýchací soustavy 8 473 80
XI. Nemoci trávicí soustavy 6 224 58,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 991 9,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 17 851 168,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 7 427 70,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 2 168 20,5
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 152 10,9
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 592 5,6
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 898 36,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 23 337 220,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6 246 59
XXII. Kódy pro speciální účely 1 0
Kapitoly MKN-10 celkem 144 066 1 360,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 124 1,2
nemocných (LDN) II. Novotvary 421 4
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 40 0,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 266 2,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 161 1,5
VI. Nemoci nervové soustavy 323 3,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 4 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 809 17,1
X. Nemoci dýchací soustavy 706 6,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 259 2,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 95 0,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 364 3,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 220 2,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 255 2,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 002 9,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 440 4,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 492 61,3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0
II. Novotvary 4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 370 22,4
VI. Nemoci nervové soustavy 240 2,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 22 0,2
X. Nemoci dýchací soustavy 4 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 5 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 19 0,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 4 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 674 25,3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 12 0,1
II. Novotvary 102 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 8 0,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 24 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 183 1,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 212 2
X. Nemoci dýchací soustavy 99 0,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 18 0,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 95 0,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 20 0,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 28 0,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 101 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 238 2,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 151 10,9
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 768 35,6
péče celkem II. Novotvary 11 745 110,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 002 9,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 837 36,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 595 62,3
VI. Nemoci nervové soustavy 5 437 51,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 198 1,9
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 202 1,9
IX. Nemoci oběhové soustavy 39 258 370,7
X. Nemoci dýchací soustavy 9 282 87,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 6 506 61,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 091 10,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 18 329 173,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 7 669 72,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 2 169 20,5
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 152 10,9
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 593 5,6
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 181 39,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 24 444 230,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6 924 65,4
XXII. Kódy pro speciální účely 1 0
Kapitoly MKN-10 celkem 154 383 1 457,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)