11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 290 57
II. Novotvary 481 94,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 30 5,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 196 38,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 78 15,3
VI. Nemoci nervové soustavy 252 49,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 118 23,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 76 14,9
IX. Nemoci oběhové soustavy 902 177,3
X. Nemoci dýchací soustavy 688 135,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 882 173,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 149 29,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 344 264,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 827 162,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 933 183,4
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 48 9,4
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 32 6,3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 364 71,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 239 243,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 155 423,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 11 084 2 179,0
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 20 3,9
nemocných (LDN) II. Novotvary 30 5,9
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 34 6,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 29 5,7
VI. Nemoci nervové soustavy 46 9
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 232 45,6
X. Nemoci dýchací soustavy 238 46,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 14 2,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7 1,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 36 7,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 14 2,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 71 14
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 125 24,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 8 1,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 906 178,1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 854 561,1
VI. Nemoci nervové soustavy 161 31,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0,2
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 017 593,1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 1 0,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 3 0,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 247 48,6
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 0,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 252 49,5
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 310 60,9
péče celkem II. Novotvary 512 100,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 31 6,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 230 45,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 961 582,1
VI. Nemoci nervové soustavy 462 90,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 119 23,4
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 76 14,9
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 382 271,7
X. Nemoci dýchací soustavy 926 182
XI. Nemoci trávicí soustavy 896 176,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 156 30,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 380 271,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 841 165,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 933 183,4
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 48 9,4
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 32 6,3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 435 85,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 365 268,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 164 425,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 15 259 2 999,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)