11.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 277 54,5
II. Novotvary 2 035 400,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 116 22,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 410 80,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 295 58
VI. Nemoci nervové soustavy 580 114
VII. Nemoci oka a očních adnex 384 75,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 174 34,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 243 441
X. Nemoci dýchací soustavy 652 128,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 157 227,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 182 35,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 467 288,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 056 207,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 153 226,7
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 139 27,3
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 358 70,4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 431 84,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 647 323,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 346 657,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 18 102 3 558,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 1,2
nemocných (LDN) II. Novotvary 4 0,8
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 10 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 0,8
VI. Nemoci nervové soustavy 20 3,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 29 5,7
X. Nemoci dýchací soustavy 29 5,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 0,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 67 13,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 4 0,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 0,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 11 2,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 142 27,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 333 65,5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 148 29,1
VI. Nemoci nervové soustavy 2 0,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 0,4
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 0,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 154 30,3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 0,4
II. Novotvary 22 4,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 20 3,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 1
VI. Nemoci nervové soustavy 131 25,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0,4
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 41 8,1
X. Nemoci dýchací soustavy 81 15,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 260 51,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 0,6
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8 1,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 23 4,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 187 36,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 789 155,1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 285 56
péče celkem II. Novotvary 2 061 405,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 118 23,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 440 86,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 452 88,9
VI. Nemoci nervové soustavy 733 144,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 386 75,9
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 174 34,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 315 455,1
X. Nemoci dýchací soustavy 762 149,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 162 228,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 183 36
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 796 353,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 061 208,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 153 226,7
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 139 27,3
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 361 71
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 441 86,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 681 330,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 675 722,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 19 378 3 809,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)