5.1.8 Pracovníci ve zdravotnictví podle zřizovatele v krajích

Zřizovatel
Kraj Centrální orgány Ostatní Samospráva (kraj, obec)
Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v %
Hl. m. Praha 27 930,6 217,10 57,3 % 19 238,9 149,54 39,5 % 1 588,2 12,34 3,3 %
Středočeský kraj 1 399,8 10,40 6,3 % 12 433,5 92,39 55,6 % 8 544,5 63,49 38,2 %
Jihočeský kraj 352,3 5,51 2,4 % 5 394,2 84,39 36,5 % 9 046,5 141,53 61,2 %
Plzeňský kraj 5 573,4 96,22 39,2 % 5 940,7 102,56 41,8 % 2 686,8 46,39 18,9 %
Karlovarský kraj 453,1 15,30 4,2 % 7 965,2 269,00 74,3 % 2 305,2 77,85 21,5 %
Ústecký kraj 1 211,7 14,76 6,2 % 7 558,8 92,08 38,6 % 10 811,6 131,70 55,2 %
Liberecký kraj 104,4 2,37 1,2 % 3 330,2 75,53 38,9 % 5 128,0 116,30 59,9 %
Královéhradecký kraj 5 138,1 93,28 33,0 % 5 378,7 97,64 34,5 % 5 056,0 91,79 32,5 %
Pardubický kraj 670,7 12,97 5,9 % 4 697,0 90,81 41,2 % 6 028,2 116,54 52,9 %
Kraj Vysočina 1 368,8 26,91 12,4 % 4 168,8 81,96 37,7 % 5 522,4 108,57 49,9 %
Jihomoravský kraj 11 082,2 93,88 36,4 % 10 615,4 89,92 34,9 % 8 716,9 73,84 28,7 %
Olomoucký kraj 5 210,9 82,30 30,0 % 10 075,0 159,13 57,9 % 2 111,2 33,35 12,1 %
Zlínský kraj 948 16,26 7,4 % 6 205,4 106,43 48,3 % 5 696,2 97,70 44,3 %
Moravskoslezský kraj 5 223,9 43,26 17,6 % 14 696,0 121,71 49,4 % 9 812,8 81,27 33,0 %
Celkem ČR 66 667,9 62,96 24,9 % 117 697,8 111,15 44,0 % 83 054,3 78,43 31,1 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)