5.1.6 Pracovníci ve zdravotnictví podle typu péče v krajích

Typ péče
Kraj Poskytovatel akutní péče Poskytovatel nelůžkové péče Poskytovatel ostatní lůžkové péče
Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v %
Hl. m. Praha 25 359,6 197,11 52,1 % 20 749,3 161,28 43,1 % 2 648,8 20,59 5,1 %
Středočeský kraj 10 770,0 80,03 48,1 % 9 522,3 70,76 43,1 % 2 085,5 15,50 9,1 %
Jihočeský kraj 6 620,4 103,58 45,1 % 7 541,6 117,99 51,1 % 631 9,87 4,1 %
Plzeňský kraj 6 685,9 115,43 47,1 % 5 918,0 102,17 42,1 % 1 597,0 27,57 11,1 %
Karlovarský kraj 2 677,0 90,41 25,1 % 7 652,1 258,42 71,1 % 394,4 13,32 4,1 %
Ústecký kraj 8 929,5 108,77 46,1 % 9 205,5 112,13 47,1 % 1 447,1 17,63 7,1 %
Liberecký kraj 4 861,7 110,26 57,1 % 3 487,7 79,10 41,1 % 213,2 4,83 2,1 %
Královéhradecký kraj 8 001,2 145,25 51,1 % 6 832,3 124,03 44,1 % 739,3 13,42 5,1 %
Pardubický kraj 4 670,8 90,30 41,1 % 5 104,6 98,69 45,1 % 1 620,4 31,33 14,1 %
Kraj Vysočina 5 183,3 101,90 47,1 % 4 254,5 83,64 38,1 % 1 622,2 31,89 15,1 %
Jihomoravský kraj 17 729,5 150,19 58,1 % 11 625,5 98,48 38,1 % 1 059,5 8,98 3,1 %
Olomoucký kraj 7 861,7 124,17 45,1 % 8 231,2 130,01 47,1 % 1 304,2 20,60 7,1 %
Zlínský kraj 5 783,2 99,19 45,1 % 5 774,9 99,05 45,1 % 1 291,5 22,15 10,1 %
Moravskoslezský kraj 14 463,1 119,79 49,1 % 13 032,8 107,94 44,1 % 2 236,8 18,53 8,1 %
Celkem ČR 129 596,7 122,38 48,1 % 118 932,3 112,31 44,1 % 18 891,0 17,84 7,1 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)