5.1.7 Pracovníci ve zdravotnictví podle pracovního vztahu v krajích

Pracovní vztah
Kraj Pracovníci v evidenčním stavu Smluvní pracovníci
Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v %
Hl. m. Praha 46 989,4 365,23 96,4 % 1 768,3 13,74 3,6 %
Středočeský kraj 21 322,9 158,44 95,3 % 1 054,9 7,84 4,7 %
Jihočeský kraj 14 235,1 222,71 96,2 % 558 8,73 3,8 %
Plzeňský kraj 13 819,5 238,58 97,3 % 381,4 6,58 2,7 %
Karlovarský kraj 10 198,4 344,42 95,1 % 525,1 17,73 4,9 %
Ústecký kraj 18 604,2 226,62 95,0 % 977,9 11,91 5,0 %
Liberecký kraj 8 197,0 185,90 95,7 % 365,6 8,29 4,3 %
Královéhradecký kraj 15 023,2 272,73 96,5 % 549,6 9,98 3,5 %
Pardubický kraj 10 625,9 205,43 93,2 % 770 14,89 6,8 %
Kraj Vysočina 10 695,1 210,26 96,7 % 364,8 7,17 3,3 %
Jihomoravský kraj 29 291,9 248,14 96,3 % 1 122,5 9,51 3,7 %
Olomoucký kraj 16 994,5 268,42 97,7 % 402,7 6,36 2,3 %
Zlínský kraj 12 340,9 211,67 96,0 % 508,7 8,72 4,0 %
Moravskoslezský kraj 28 780,3 238,36 96,8 % 952,4 7,89 3,2 %
Celkem ČR 257 118,2 242,80 96,1 % 10 301,8 9,73 3,9 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)