5.1.3 Pracovníci ve zdravotnictví podle pracovního vztahu

Pracovní vztah
Povolání Pracovníci v evidenčním stavu Smluvní pracovníci
Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v %
lékaři 1 573,1 30,93 91,7 % 141,5 2,78 8,3 %
zubní lékaři 299 5,88 97,2 % 8,8 0,17 2,8 %
farmaceuti 275,6 5,42 98,4 % 4,5 0,09 1,6 %
všeobecná sestra § 5 3 630,4 71,37 98,3 % 64,1 1,26 1,7 %
z toho dětská sestra x x x x x x
dětská sestra § 5a 156,7 3,08 99,4 % 0,9 0,02 0,6 %
porodní asistentka § 6 176,9 3,48 99,9 % 0,3 0,01 0,1 %
ergoterapeut § 7 14 0,28 100,0 % 0 0 0,0 %
radiologický asistent § 8 123,8 2,43 94,3 % 7,5 0,15 5,7 %
zdravotní laborant § 9 232,7 4,57 98,3 % 4 0,08 1,7 %
zdravotně sociální pracovník § 10 26,3 0,52 99,7 % 0,1 0,00 0,3 %
optometrista § 11 35,9 0,71 95,7 % 1,6 0,03 4,3 %
ortoptista § 12 3,2 0,06 100,0 % 0 0 0,0 %
asistent ochrany a podpory veřejného zdraví § 13 2 0,04 100,0 % 0 0 0,0 %
ortotik-protetik § 14 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
nutriční terapeut § 15 38,7 0,76 99,1 % 0,3 0,01 0,9 %
zubní technik § 16 126,1 2,48 95,5 % 6 0,12 4,5 %
dentální hygienistka § 17 36,2 0,71 98,0 % 0,7 0,01 2,0 %
zdravotnický záchranář § 18 193,5 3,80 96,8 % 6,5 0,13 3,2 %
farmaceutický asistent § 19 201,7 3,97 98,1 % 3,9 0,08 1,9 %
biomedicíncký technik § 20 1,5 0,03 78,8 % 0,4 0,01 21,2 %
biotechnický asistent § 20a 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
radiologický technik § 21 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
adiktolog § 21a 3,9 0,08 91,0 % 0,4 0,01 9,0 %
praktická sestra § 21b 106 2,08 94,4 % 6,2 0,12 5,6 %
behaviorální analytik § 21c 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
terapeut tradiční čínské medicíny § 21d 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
specialist tradiční čínské medicíny § 21e 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
psycholog a klinický psycholog § 22 45 0,88 99,5 % 0,2 0,00 0,5 %
klinický logoped § 23 10,7 0,21 93,5 % 0,7 0,01 6,5 %
zrakový terapeut § 23a 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
fyzioterapeut a odborný fyzioterapeut § 24 241,2 4,74 98,9 % 2,6 0,05 1,1 %
radiologický fyzik § 25 7,5 0,15 92,8 % 0,6 0,01 7,2 %
odb. prac. v laborat. metodách a v přípravě léčivých přípravků § 26 46,2 0,91 95,7 % 2,1 0,04 4,3 %
biomedicíncký inženýr § 27 12,4 0,24 98,3 % 0,2 0,00 1,7 %
odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví §28 1,9 0,04 92,5 % 0,1 0,00 7,5 %
asistent behaviorálního analytika § 29N 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
behaviorální technik § 29a 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
zdravotnický asistent § 29 s 28 0,55 92,1 % 2,4 0,05 7,9 %
laboratorní asistent § 30 9,8 0,19 92,3 % 0,8 0,02 7,7 %
ortoticko-protetický technik § 31 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
nutriční asistent § 32 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
asistent zubního technika § 33 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
dezinfektor § 34 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
řidič vozidla zdrav. záchr. služby § 35 95,2 1,87 97,6 % 2,3 0,05 2,4 %
ošetřovatel § 36 60,2 1,18 98,7 % 0,8 0,02 1,3 %
masér, nevidomý a slabozraký masér § 37 8 0,16 100,0 % 0 0 0,0 %
laboratorní pracovník § 38 19 0,37 100,0 % 0 0 0,0 %
zubní instrumentářka § 39 41 0,81 98,8 % 0,5 0,01 1,2 %
řidič dopravy nemoc. a raněných § 40 123,7 2,43 85,9 % 20,3 0,40 14,1 %
autoptický laborant § 41 1 0,02 100,0 % 0 0 0,0 %
sanitář § 42 996,2 19,59 98,0 % 20,2 0,40 2,0 %
psycholog § 43 5,3 0,10 97,0 % 0,2 0,00 3,0 %
logoped § 43 5,2 0,10 96,2 % 0,2 0,00 3,8 %
oftalmoped § 43 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
abs. stud. oboru přírod. zaměření § 43 5,1 0,10 100,0 % 0 0 0,0 %
abs. stud. oboru mat.-fyz. zaměření § 43 1,7 0,03 100,0 % 0 0 0,0 %
abs. stud. oboru elektro zaměření § 43 2 0,04 100,0 % 0 0 0,0 %
sociální pracovník § 43 100,8 1,98 99,5 % 0,5 0,01 0,5 %
ostatní jop a dentisté x x x x x x
arteterapeut x x x x x x
pedagogické zaměření 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
pracovní terapeut 2 0,04 100,0 % 0 0 0,0 %
dentista 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
učitelé 17,6 0,35 100,0 % 0 0 0,0 %
vychovatelé 9,4 0,18 94,7 % 0,5 0,01 5,3 %
technicko-hospodářští pracovníci 670,4 13,18 96,8 % 22,4 0,44 3,2 %
dělníci a provozní pracovníci 871,6 17,13 96,7 % 29,4 0,58 3,3 %
celkem 10 695,1 210,26 96,7 % 364,8 7,17 3,3 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)