5.1.1 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání po letech

Absolutně (úvazky) Na 10 000 obyvatel
Povolání Rok Rok
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
lékaři 1 519,7 1 539,2 1 568,4 1 570,3 1 609,1 1 661,1 1 621,8 1 714,6 29,52 30,06 30,65 30,76 31,55 32,60 31,85 33,7
zubní lékaři 296,2 305,8 309,7 309,8 294 326 311,9 307,8 5,75 5,97 6,05 6,07 5,76 6,40 6,13 6,1
farmaceuti 277 274,7 280,6 289,8 270,5 255,4 276,7 280,1 5,38 5,37 5,49 5,68 5,30 5,01 5,43 5,5
všeobecná sestra § 5 3 769,5 3 733,9 3 803,4 3 737,4 3 781,1 3 823,4 3 838,0 3 694,6 73,22 72,93 74,34 73,21 74,14 75,04 75,38 72,6
z toho dětská sestra 283,6 284,6 280,7 251,2 214,4 185,4 0 x 5,51 5,56 5,49 4,92 4,20 3,64 0,00 x
dětská sestra § 5a x x x x x x x 157,7 x x x x x x x 3,1
porodní asistentka § 6 182,4 189,5 188,4 183,8 179,4 171,8 173,9 177,1 3,54 3,70 3,68 3,60 3,52 3,37 3,42 3,5
ergoterapeut § 7 13,9 12,4 12,4 15,5 16,9 19 11,5 14 0,27 0,24 0,24 0,30 0,33 0,37 0,23 0,3
radiologický asistent § 8 116,4 118,6 120,4 126 123,5 128,3 124,4 131,3 2,26 2,32 2,35 2,47 2,42 2,52 2,44 2,6
zdravotní laborant § 9 211,5 213,5 188,4 208,8 208,9 208,5 209 236,6 4,11 4,17 3,68 4,09 4,10 4,09 4,10 4,7
zdravotně sociální pracovník § 10 32,8 27,8 33,9 23,5 33,5 30,4 25,3 26,4 0,64 0,54 0,66 0,46 0,66 0,60 0,50 0,5
optometrista § 11 10,1 14,9 20,3 24,1 27,2 27,4 31,6 37,5 0,20 0,29 0,40 0,47 0,53 0,54 0,62 0,7
ortoptista § 12 0,8 1,8 1,6 0,9 0,9 6,7 5,1 3,2 0,01 0,04 0,03 0,02 0,02 0,13 0,10 0,1
asistent ochrany a podpory veřejného zdraví § 13 0 0 0 1 1 1 2 2 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,04 0
ortotik-protetik § 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
nutriční terapeut § 15 35,9 39,4 35,8 37,7 36,5 33,2 38,8 39 0,70 0,77 0,70 0,74 0,71 0,65 0,76 0,8
zubní technik § 16 163,4 167,4 167,3 166,1 156,2 163,7 121,4 132 3,17 3,27 3,27 3,25 3,06 3,21 2,38 2,6
dentální hygienistka § 17 9,7 14,1 12,5 16,7 15,1 26,5 29,7 37 0,19 0,27 0,24 0,33 0,30 0,52 0,58 0,7
zdravotnický záchranář § 18 163,2 169 169,8 177,9 183,2 187,4 196,6 200 3,17 3,30 3,32 3,48 3,59 3,68 3,86 3,9
farmaceutický asistent § 19 224 222,3 235,5 230,1 208,8 194,9 186,7 205,7 4,35 4,34 4,60 4,51 4,09 3,82 3,67 4
biomedicíncký technik § 20 0,8 2 0 0 0 0 1 1,9 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0
biotechnický asistent § 20a 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
radiologický technik § 21 1 1 1 1 1 0 1,1 0 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,02 0
adiktolog § 21a 1 1 1 2 3 3,3 3,4 4,3 0,02 0,02 0,02 0,04 0,06 0,06 0,07 0,1
praktická sestra § 21b x x x x x x x 112,2 x x x x x x x 2,2
behaviorální analytik § 21c x x x x x x x 0 x x x x x x x 0
terapeut tradiční čínské medicíny § 21d x x x x x x x 0 x x x x x x x 0
specialist tradiční čínské medicíny § 21e x x x x x x x 0 x x x x x x x 0
psycholog a klinický psycholog § 22 34,7 36,1 37,3 37,1 41,2 39,8 41,5 45,2 0,67 0,70 0,73 0,73 0,81 0,78 0,81 0,9
klinický logoped § 23 13,8 11,4 11,8 10,6 21,6 15,4 11,1 11,5 0,27 0,22 0,23 0,21 0,42 0,30 0,22 0,2
zrakový terapeut § 23a 0 0 0 1 4 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,02 0,08 0,00 0,00 0
fyzioterapeut a odborný fyzioterapeut § 24 205,3 209 213,7 219,9 226,5 250,4 235,9 243,8 3,99 4,08 4,18 4,31 4,44 4,91 4,63 4,8
radiologický fyzik § 25 4,2 1,4 1,4 2,7 3,3 12 2,7 8,1 0,08 0,03 0,03 0,05 0,07 0,24 0,05 0,2
odb. prac. v laborat. metodách a v přípravě léčivých přípravků § 26 31,4 41,3 26,9 29,4 39,2 21,6 29,6 48,3 0,61 0,81 0,53 0,58 0,77 0,42 0,58 0,9
biomedicíncký inženýr § 27 15 18 29,1 18,7 23,4 18,5 17,6 12,6 0,29 0,35 0,57 0,37 0,46 0,36 0,35 0,2
odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví §28 0 0 0 6,4 0 7 2,1 2 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,14 0,04 0
asistent behaviorálního analytika § 29N x x x x x x x 0 x x x x x x x 0
behaviorální technik § 29a x x x x x x x 0 x x x x x x x 0
zdravotnický asistent § 29 s 34,4 44,2 54,5 63,8 72,3 103,7 117,3 30,4 0,67 0,86 1,07 1,25 1,42 2,04 2,30 0,6
laboratorní asistent § 30 2,6 3,1 0,8 1 2,5 3,5 5,1 10,6 0,05 0,06 0,01 0,02 0,05 0,07 0,10 0,2
ortoticko-protetický technik § 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
nutriční asistent § 32 0 0 0 0 0 2 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0
asistent zubního technika § 33 0 0 0 0 1 2 1,6 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,03 0
dezinfektor § 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
řidič vozidla zdrav. záchr. služby § 35 87,1 93,2 95 86,2 88,3 0 94,5 97,5 1,69 1,82 1,86 1,69 1,73 0,00 1,86 1,9
ošetřovatel § 36 65,3 69,3 66,5 63,8 67,2 77 64,6 60,9 1,27 1,35 1,30 1,25 1,32 1,51 1,27 1,2
masér, nevidomý a slabozraký masér § 37 7,6 7,1 6 5 5,9 5 5,1 8 0,15 0,14 0,12 0,10 0,12 0,10 0,10 0,2
laboratorní pracovník § 38 5 5 3 4 6 4 28,4 19 0,10 0,10 0,06 0,08 0,12 0,08 0,56 0,4
zubní instrumentářka § 39 42,8 45,5 45,6 38,1 42,4 59,9 46,2 41,5 0,83 0,89 0,89 0,75 0,83 1,18 0,91 0,8
řidič dopravy nemoc. a raněných § 40 150,3 136,9 139,3 141,5 142,3 215,6 90,8 143,9 2,92 2,67 2,72 2,77 2,79 4,23 1,78 2,8
autoptický laborant § 41 1 0 0 0,5 0,5 0 1 1 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,02 0
sanitář § 42 974,9 956 970,6 940,9 962 961 1 006,5 1 016,5 18,94 18,67 18,97 18,43 18,86 18,86 19,77 20
psycholog § 43 10,1 8,8 7,6 9,3 3,7 3,3 5,4 5,5 0,20 0,17 0,15 0,18 0,07 0,07 0,11 0,1
logoped § 43 0,7 0,5 4,7 0,8 0,8 1,4 6,4 5,4 0,01 0,01 0,09 0,01 0,01 0,03 0,13 0,1
oftalmoped § 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
abs. stud. oboru přírod. zaměření § 43 10,8 14 15,3 12,2 15,2 16,5 16,6 5 0,17 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,1
abs. stud. oboru mat.-fyz. zaměření § 43 8,5 0 0 1 1 1 1 2 0,17 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,1
abs. stud. oboru elektro zaměření § 43 2 7,5 5,2 8,2 6,2 2,2 2 2 0,21 0,27 0,30 0,24 0,30 0,32 0,33 0
sociální pracovník § 43 100,8 95,7 93,3 92,9 93,5 90,1 96,1 101,2 1,96 1,87 1,82 1,82 1,83 1,77 1,89 2
ostatní jop a dentisté 0 8 0 0 0 0 0 x 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
arteterapeut 0 0 0 0 1 1 2,1 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,04 x
pedagogické zaměření x x x x x x x 0 x x x x x x x 0
pracovní terapeut 0 0 9 8 7 9,4 0 2 0,00 0,00 0,18 0,16 0,14 0,18 0,00 0
dentista 8 0 0 0 0 0 0 0 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
učitelé 1,8 0,8 1,4 1,4 11,1 0,3 1,6 17,6 0,03 0,02 0,03 0,03 0,22 0,01 0,03 0,3
vychovatelé 0 0 7,3 6,3 6,7 7,1 9,6 9,9 0,00 0,00 0,14 0,12 0,13 0,14 0,19 0,2
technicko-hospodářští pracovníci 591 596,6 611 591,9 604,3 599,3 554 692,9 11,48 11,65 11,94 11,59 11,85 11,76 10,88 13,6
dělníci a provozní pracovníci 1 042,7 1 032,8 887,5 847,3 832,1 856,3 771,6 901 20,25 20,17 17,35 16,60 16,32 16,81 15,15 17,7
celkem 10 480,6 10 489,9 10 493,7 10 372,2 10 481,8 10 654,2 10 478,0 11 060 203,59 204,89 205,10 203,17 205,52 209,11 205,78 217,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)