5.1.1 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání po letech

Absolutně (úvazky) Na 10 000 obyvatel
Povolání Rok Rok
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
lékaři 38 652,5 39 237,5 39 719,9 40 045,2 40 731,9 41 289,6 41 606,3 42 021,0 36,75 37,38 37,80 38,10 38,70 39,16 39,38 39,7
zubní lékaři 6 993,5 7 184,8 7 247,4 7 413,2 7 291,5 7 577,0 7 495,4 7 541,1 6,65 6,84 6,90 7,05 6,93 7,19 7,09 7,1
farmaceuti 5 996,8 6 149,4 6 264,7 6 478,2 6 475,1 6 520,9 6 300,8 6 465,8 5,70 5,86 5,96 6,16 6,15 6,19 5,96 6,1
všeobecná sestra § 5 79 927,9 79 412,3 79 647,8 79 109,1 78 836,5 78 815,3 80 764,0 75 840,9 76,00 75,65 75,79 75,27 74,91 74,76 76,44 71,6
z toho dětská sestra 7 479,3 7 393,2 6 749,9 6 666,1 5 780,9 5 508,1 0 x 7,11 7,04 6,42 6,34 5,49 5,22 0,00 x
dětská sestra § 5a x x x x x x x 4 661,6 x x x x x x x 4,4
porodní asistentka § 6 4 039,4 4 047,7 4 054,6 3 981,3 3 907,2 3 872,4 3 556,0 3 573,9 3,84 3,86 3,86 3,79 3,71 3,67 3,37 3,4
ergoterapeut § 7 371,2 376,2 374,5 389,6 408,1 442,3 481,9 488,7 0,35 0,36 0,36 0,37 0,39 0,42 0,46 0,5
radiologický asistent § 8 3 157,6 3 147,7 3 117,5 3 133,7 3 138,1 3 199,8 3 268,2 3 293,9 3,00 3,00 2,97 2,98 2,98 3,04 3,09 3,1
zdravotní laborant § 9 7 130,1 6 939,5 6 732,5 6 712,3 6 677,1 6 695,5 6 471,5 6 689,9 6,78 6,61 6,41 6,39 6,34 6,35 6,13 6,3
zdravotně sociální pracovník § 10 389 390,2 417,6 410,1 436 486,7 522,2 720,9 0,37 0,37 0,40 0,39 0,41 0,46 0,49 0,7
optometrista § 11 111 231,5 399,4 466,7 488,9 546 460,2 575,2 0,11 0,22 0,38 0,44 0,46 0,52 0,44 0,5
ortoptista § 12 65,4 59,4 58,8 45,5 58,2 61,9 55,8 64,4 0,06 0,06 0,06 0,04 0,06 0,06 0,05 0,1
asistent ochrany a podpory veřejného zdraví § 13 104,2 91,5 106,2 98,5 103,3 308,3 617,8 654,4 0,10 0,09 0,10 0,09 0,10 0,29 0,58 0,6
ortotik-protetik § 14 93,5 135,9 146,4 155,1 153,2 184,3 138,1 122,5 0,09 0,13 0,14 0,15 0,15 0,17 0,13 0,1
nutriční terapeut § 15 624,8 644,7 652,4 675,4 680 698,5 711,6 755,8 0,59 0,61 0,62 0,64 0,65 0,66 0,67 0,7
zubní technik § 16 3 787,9 3 766,0 3 684,0 3 665,8 3 643,9 3 423,1 2 747,2 3 005,5 3,60 3,59 3,51 3,49 3,46 3,25 2,60 2,8
dentální hygienistka § 17 322,9 390,4 475,3 552 589,1 771 933,4 1 025,5 0,31 0,37 0,45 0,53 0,56 0,73 0,88 1
zdravotnický záchranář § 18 2 049,0 2 325,3 2 415,0 2 630,7 2 799,6 2 998,6 3 059,3 3 177,8 1,95 2,22 2,30 2,50 2,66 2,84 2,90 3
farmaceutický asistent § 19 4 905,2 4 962,4 5 053,3 5 063,7 4 969,3 4 780,0 4 546,3 4 619,7 4,66 4,73 4,81 4,82 4,72 4,53 4,30 4,4
biomedicíncký technik § 20 60,7 56,9 70,3 75 72,6 83,4 89,8 103,8 0,06 0,05 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,1
biotechnický asistent § 20a 5,2 4 5,2 1,2 4 3 8,7 0,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0
radiologický technik § 21 26,9 21,1 22 21,8 30,9 31,7 59,3 40,3 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,06 0
adiktolog § 21a 11,6 11,3 15,6 16,1 20,4 39 30,8 53,5 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,04 0,03 0,1
praktická sestra § 21b x x x x x x x 3 068,4 x x x x x x x 2,9
behaviorální analytik § 21c x x x x x x x 0 x x x x x x x 0
terapeut tradiční čínské medicíny § 21d x x x x x x x 6,8 x x x x x x x 0
specialist tradiční čínské medicíny § 21e x x x x x x x 0 x x x x x x x 0
psycholog a klinický psycholog § 22 823,4 849,2 884,8 906,8 952,1 979,3 974,5 996,4 0,78 0,81 0,84 0,86 0,90 0,93 0,92 0,9
klinický logoped § 23 377 387,4 406,5 408,7 442,5 417,9 388,8 431,5 0,36 0,37 0,39 0,39 0,42 0,40 0,37 0,4
zrakový terapeut § 23a 4 6 5,3 5,8 15,7 20,5 9,5 10,4 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0
fyzioterapeut a odborný fyzioterapeut § 24 6 984,0 7 059,0 7 267,8 7 453,8 7 653,1 7 702,8 7 719,5 7 905,8 6,64 6,72 6,92 7,09 7,27 7,31 7,31 7,5
radiologický fyzik § 25 108,7 117 99,2 133 134,7 154,3 153,3 149,3 0,10 0,11 0,09 0,13 0,13 0,15 0,15 0,1
odb. prac. v laborat. metodách a v přípravě léčivých přípravků § 26 1 430,7 1 494,4 1 523,5 1 541,4 1 573,3 1 595,4 2 055,8 2 202,7 1,36 1,42 1,45 1,47 1,49 1,51 1,95 2,1
biomedicíncký inženýr § 27 220,4 250 253,5 279,1 250 251,1 260,8 277,2 0,21 0,24 0,24 0,27 0,24 0,24 0,25 0,3
odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví §28 99,3 105,6 96,3 106,4 119,2 213,4 402,3 443,2 0,09 0,10 0,09 0,10 0,11 0,20 0,38 0,4
asistent behaviorálního analytika § 29N x x x x x x x 4,5 x x x x x x x 0
behaviorální technik § 29a x x x x x x x 21 x x x x x x x 0
zdravotnický asistent § 29 s 1 825,5 2 128,9 2 489,3 2 912,3 3 436,3 3 997,4 4 283,0 1 294,9 1,74 2,03 2,37 2,77 3,26 3,79 4,05 1,2
laboratorní asistent § 30 85,7 85,4 104,1 119,2 123,3 155,1 245,6 375,8 0,08 0,08 0,10 0,11 0,12 0,15 0,23 0,4
ortoticko-protetický technik § 31 49,7 88,6 110,6 97,1 98,1 67,8 112,7 87,4 0,05 0,08 0,11 0,09 0,09 0,06 0,11 0,1
nutriční asistent § 32 16,7 18,6 21,5 34,3 31,2 20,8 30,3 27,5 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0
asistent zubního technika § 33 45,8 36 36,2 46,4 101,7 78,9 117,7 81,2 0,04 0,03 0,03 0,04 0,10 0,07 0,11 0,1
dezinfektor § 34 15,3 11 10,6 6,8 5,3 3,8 3,7 0,9 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0
řidič vozidla zdrav. záchr. služby § 35 2 198,4 2 202,9 2 239,9 2 265,3 2 466,9 2 344,7 2 466,2 2 399,8 2,09 2,10 2,13 2,16 2,34 2,22 2,33 2,3
ošetřovatel § 36 3 689,1 3 730,2 3 553,9 3 588,4 3 630,3 3 897,4 4 453,4 4 706,0 3,51 3,55 3,38 3,41 3,45 3,70 4,22 4,4
masér, nevidomý a slabozraký masér § 37 1 224,3 1 198,9 1 197,8 1 229,7 1 260,9 1 281,5 1 375,5 1 334,7 1,16 1,14 1,14 1,17 1,20 1,22 1,30 1,3
laboratorní pracovník § 38 177,9 214,2 192,8 208,8 167,8 269,4 216,4 81,4 0,17 0,20 0,18 0,20 0,16 0,26 0,20 0,1
zubní instrumentářka § 39 1 187,4 1 252,1 1 272,9 1 351,2 1 368,6 1 487,2 1 879,9 2 129,6 1,13 1,19 1,21 1,29 1,30 1,41 1,78 2
řidič dopravy nemoc. a raněných § 40 2 643,7 2 598,9 2 545,6 2 597,1 2 471,6 2 710,4 2 326,1 2 519,9 2,51 2,48 2,42 2,47 2,35 2,57 2,20 2,4
autoptický laborant § 41 33 31,5 33,3 30,5 31 32,5 31,5 32,9 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0
sanitář § 42 17 602,6 17 561,7 17 625,5 17 458,6 17 631,9 17 950,0 18 461,4 18 939,5 16,74 16,73 16,77 16,61 16,75 17,03 17,47 17,9
psycholog § 43 193,4 212,8 204,6 185,6 193,5 201,6 277,1 295,2 0,18 0,20 0,19 0,18 0,18 0,19 0,26 0,3
logoped § 43 67,7 65,5 66,8 72,4 88,5 117,4 159,7 149,5 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 0,11 0,15 0,1
oftalmoped § 43 0 0 3,2 0 0 0 11,3 11,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0
abs. stud. oboru přírod. zaměření § 43 84,2 68 90,2 68,7 75,7 49,9 91,8 655,7 0,08 0,06 0,09 0,07 0,07 0,05 0,09 0,6
abs. stud. oboru mat.-fyz. zaměření § 43 786,5 693,7 710,2 709,2 747 956,7 680,7 96,6 0,75 0,66 0,68 0,67 0,71 0,91 0,64 0,1
abs. stud. oboru elektro zaměření § 43 65,4 72 70,1 73 60,6 76,8 70,2 71,9 0,06 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07 0,07 0,1
sociální pracovník § 43 2 384,4 2 195,9 2 168,7 2 267,0 2 314,0 1 993,9 1 372,3 1 483,6 2,27 2,09 2,06 2,16 2,20 1,89 1,30 1,4
ostatní jop a dentisté 0 16,8 0 0 0 0 0 x 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
arteterapeut 0 0 10,3 11,5 14,2 10,5 16,4 x 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 x
pedagogické zaměření x x x x x x x 36,1 x x x x x x x 0
pracovní terapeut 0 0 18,4 26,3 47,7 31,1 58,6 115,8 0,00 0,00 0,02 0,03 0,05 0,03 0,06 0,1
dentista 10,8 0 1,6 1,8 2,9 10,7 7,8 3 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0
učitelé 267,1 205,1 211,7 189,4 208,2 218,1 210,4 139,5 0,25 0,20 0,20 0,18 0,20 0,21 0,20 0,1
vychovatelé 89 89,7 91,8 93,3 105,7 168,3 159,3 170,2 0,08 0,09 0,09 0,09 0,10 0,16 0,15 0,2
technicko-hospodářští pracovníci 18 441,0 18 529,8 18 854,8 18 705,5 19 280,8 19 599,3 20 771,2 21 875,4 17,53 17,65 17,94 17,80 18,32 18,59 19,66 20,7
dělníci a provozní pracovníci 26 308,7 25 008,9 24 425,8 23 839,6 23 086,8 23 016,3 25 772,2 27 291,2 25,01 23,83 23,24 22,68 21,94 21,83 24,39 25,8
celkem 248 366,9 248 171,0 249 579,1 250 163,6 251 706,0 254 910,2 261 551,5 267 420 236,15 236,43 237,48 238,01 239,16 241,78 247,56 252,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)