5.1.4 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a zřizovatele

Zřizovatel
Povolání Centrální orgány Ostatní Samospráva (kraj, obec)
Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v %
lékaři 88,8 1,75 5,2 % 748,5 14,72 43,7 % 877,3 17,25 51,2 %
zubní lékaři 0,4 0,01 0,1 % 307,4 6,04 99,9 % 0 0,00 0,0 %
farmaceuti 1,6 0,03 0,6 % 247,7 4,87 88,4 % 30,8 0,61 11,0 %
všeobecná sestra § 5 457,6 9,00 12,4 % 1 223,8 24,06 33,1 % 2 013,2 39,58 54,5 %
z toho dětská sestra x x x x x x x x x
dětská sestra § 5a 6 0,12 3,8 % 41,7 0,82 26,4 % 110 2,16 69,7 %
porodní asistentka § 6 0 0,00 0,0 % 40,6 0,80 22,9 % 136,5 2,68 77,1 %
ergoterapeut § 7 4 0,08 28,6 % 6,5 0,13 46,5 % 3,5 0,07 24,9 %
radiologický asistent § 8 2,5 0,05 1,9 % 38,5 0,76 29,3 % 90,3 1,77 68,7 %
zdravotní laborant § 9 2 0,04 0,8 % 63,1 1,24 26,7 % 171,5 3,37 72,5 %
zdravotně sociální pracovník § 10 19,7 0,39 74,4 % 1 0,02 3,8 % 5,8 0,11 21,8 %
optometrista § 11 0 0,00 0,0 % 37,5 0,74 100,0 % 0 0,00 0,0 %
ortoptista § 12 0 0,00 0,0 % 1,8 0,03 55,0 % 1,4 0,03 45,0 %
asistent ochrany a podpory veřejného zdraví § 13 0 0,00 0,0 % 2 0,04 100,0 % 0 0,00 0,0 %
ortotik-protetik § 14 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
nutriční terapeut § 15 8 0,16 20,5 % 6,8 0,13 17,4 % 24,2 0,48 62,1 %
zubní technik § 16 0 0,00 0,0 % 132 2,60 100,0 % 0 0,00 0,0 %
dentální hygienistka § 17 0 0,00 0,0 % 37 0,73 100,0 % 0 0,00 0,0 %
zdravotnický záchranář § 18 0 0,00 0,0 % 1 0,02 0,5 % 199 3,91 99,5 %
farmaceutický asistent § 19 1 0,02 0,5 % 164,6 3,24 80,0 % 40,1 0,79 19,5 %
biomedicíncký technik § 20 0 0,00 0,0 % 0,9 0,02 47,4 % 1 0,02 52,6 %
biotechnický asistent § 20a 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
radiologický technik § 21 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
adiktolog § 21a 3,9 0,08 91,0 % 0,4 0,01 9,0 % 0 0,00 0,0 %
praktická sestra § 21b 26,9 0,53 24,0 % 41,8 0,82 37,2 % 43,5 0,85 38,7 %
behaviorální analytik § 21c 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
terapeut tradiční čínské medicíny § 21d 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
specialist tradiční čínské medicíny § 21e 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
psycholog a klinický psycholog § 22 23,8 0,47 52,7 % 15,3 0,30 33,8 % 6,1 0,12 13,5 %
klinický logoped § 23 0 0,00 0,0 % 8 0,16 70,0 % 3,4 0,07 30,0 %
zrakový terapeut § 23a 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
fyzioterapeut a odborný fyzioterapeut § 24 5,3 0,10 2,2 % 141,3 2,78 58,0 % 97,2 1,91 39,9 %
radiologický fyzik § 25 0,2 0,00 1,9 % 0,3 0,01 3,7 % 7,7 0,15 94,4 %
odb. prac. v laborat. metodách a v přípravě léčivých přípravků § 26 0,6 0,01 1,1 % 14 0,27 28,9 % 33,8 0,66 69,9 %
biomedicíncký inženýr § 27 0 0,00 0,0 % 1,8 0,04 14,5 % 10,8 0,21 85,5 %
odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví §28 0 0,00 0,0 % 1,3 0,03 65,7 % 0,7 0,01 34,3 %
asistent behaviorálního analytika § 29N 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
behaviorální technik § 29a 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
zdravotnický asistent § 29 s 10,1 0,20 33,3 % 3,4 0,07 11,3 % 16,9 0,33 55,4 %
laboratorní asistent § 30 0 0,00 0,0 % 4 0,08 38,0 % 6,6 0,13 62,0 %
ortoticko-protetický technik § 31 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
nutriční asistent § 32 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
asistent zubního technika § 33 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
dezinfektor § 34 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
řidič vozidla zdrav. záchr. služby § 35 9,4 0,18 9,6 % 7,6 0,15 7,8 % 80,6 1,58 82,6 %
ošetřovatel § 36 12,5 0,25 20,5 % 6 0,12 9,8 % 42,4 0,83 69,6 %
masér, nevidomý a slabozraký masér § 37 0 0,00 0,0 % 5 0,10 62,5 % 3 0,06 37,5 %
laboratorní pracovník § 38 0 0,00 0,0 % 19 0,37 100,0 % 0 0,00 0,0 %
zubní instrumentářka § 39 0 0,00 0,0 % 41,5 0,82 100,0 % 0 0,00 0,0 %
řidič dopravy nemoc. a raněných § 40 2 0,04 1,4 % 114,4 2,25 79,5 % 27,5 0,54 19,1 %
autoptický laborant § 41 0 0,00 0,0 % 1 0,02 100,0 % 0 0,00 0,0 %
sanitář § 42 229,2 4,51 22,5 % 161,9 3,18 15,9 % 625,3 12,29 61,5 %
psycholog § 43 1 0,02 18,2 % 3,4 0,07 61,2 % 1,1 0,02 20,6 %
logoped § 43 0,5 0,01 8,9 % 4,9 0,10 91,1 % 0 0,00 0,0 %
oftalmoped § 43 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
abs. stud. oboru přírod. zaměření § 43 0 0,00 0,0 % 1 0,02 19,8 % 4,1 0,08 80,2 %
abs. stud. oboru mat.-fyz. zaměření § 43 0 0,00 0,0 % 1 0,02 60,2 % 0,7 0,01 39,8 %
abs. stud. oboru elektro zaměření § 43 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 2 0,04 100,0 %
sociální pracovník § 43 87,1 1,71 86,0 % 5,7 0,11 5,6 % 8,4 0,17 8,3 %
ostatní jop a dentisté x x x x x x x x x
arteterapeut x x x x x x x x x
pedagogické zaměření 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
pracovní terapeut 0 0,00 0,0 % 2 0,04 100,0 % 0 0,00 0,0 %
dentista 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 %
učitelé 0 0,00 0,0 % 15 0,29 85,4 % 2,6 0,05 14,6 %
vychovatelé 7,1 0,14 71,4 % 0,5 0,01 4,5 % 2,4 0,05 24,0 %
technicko-hospodářští pracovníci 94,8 1,86 13,7 % 230,4 4,53 33,3 % 367,6 7,23 53,1 %
dělníci a provozní pracovníci 262,9 5,17 29,2 % 214,6 4,22 23,8 % 423,5 8,33 47,0 %
celkem 1 368,8 26,91 12,4 % 4 168,8 81,96 37,7 % 5 522,4 108,57 49,9 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)