5.1.4 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a zřizovatele

Zřizovatel
Povolání Centrální orgány Ostatní Samospráva (kraj, obec)
Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v %
lékaři 90,6 1,78 5,6 % 695,4 13,66 42,9 % 835,8 16,41 51,5 %
zubní lékaři 0,7 0,01 0,2 % 311,3 6,11 99,8 % 0 0,00 0,0 %
farmaceuti 2 0,04 0,7 % 245,9 4,83 88,9 % 28,8 0,57 10,4 %
všeobecná sestra § 5 474,9 9,33 12,4 % 1 241,8 24,39 32,4 % 2 121,4 41,66 55,3 %
z toho dětská sestra 0 0,00 0,0 % 40,1 0,79 23,0 % 133,9 2,63 77,0 %
porodní asistentka § 6 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
ergoterapeut § 7 4 0,08 34,7 % 3,8 0,07 32,8 % 3,8 0,07 32,5 %
radiologický asistent § 8 2,5 0,05 2,0 % 28,7 0,56 23,1 % 93,2 1,83 74,9 %
zdravotní laborant § 9 2 0,04 1,0 % 45,7 0,90 21,9 % 161,3 3,17 77,2 %
zdravotně sociální pracovník § 10 18,7 0,37 74,1 % 1 0,02 4,0 % 5,6 0,11 22,0 %
optometrista § 11 0 0,00 0,0 % 31,6 0,62 100,0 % 0 0,00 0,0 %
ortoptista § 12 0 0,00 0,0 % 3,6 0,07 70,6 % 1,5 0,03 29,4 %
asistent ochrany a podpory veřejného zdraví § 13 0 0,00 0,0 % 2 0,04 100,0 % 0 0,00 0,0 %
ortotik-protetik § 14 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
nutriční terapeut § 15 7,9 0,15 20,3 % 5,9 0,12 15,2 % 25 0,49 64,5 %
zubní technik § 16 0 0,00 0,0 % 121,4 2,38 100,0 % 0 0,00 0,0 %
dentální hygienistka § 17 0 0,00 0,0 % 29,7 0,58 100,0 % 0 0,00 0,0 %
zdravotnický záchranář § 18 0 0,00 0,0 % 1 0,02 0,5 % 195,6 3,84 99,5 %
farmaceutický asistent § 19 1 0,02 0,5 % 147,6 2,90 79,0 % 38,2 0,75 20,4 %
biomedicíncký technik § 20 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 1 0,02 100,0 %
biotechnický asistent § 20a 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
radiologický technik § 21 0 0,00 0,0 % 1,1 0,02 100,0 % 0 0,00 0,0 %
adiktolog § 21a 3 0,06 88,5 % 0,4 0,01 11,5 % 0 0,00 0,0 %
psycholog a klinický psycholog § 22 23 0,45 55,5 % 15 0,29 36,1 % 3,5 0,07 8,4 %
klinický logoped § 23 0 0,00 0,0 % 7,9 0,15 70,8 % 3,3 0,06 29,2 %
zrakový terapeut § 23a 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
fyzioterapeut § 24 5,8 0,11 2,4 % 130,3 2,56 55,2 % 99,8 1,96 42,3 %
radiologický fyzik § 25 0,1 0,00 5,2 % 0,6 0,01 21,9 % 2 0,04 72,9 %
odb. prac. v laborat. metodách a v přípravě léčivých přípravků § 26 0,5 0,01 1,6 % 3,9 0,08 13,2 % 25,2 0,49 85,1 %
biomedicíncký inženýr § 27 0 0,00 0,0 % 1,8 0,04 10,3 % 15,8 0,31 89,7 %
odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví §28 0 0,00 0,0 % 2 0,04 95,2 % 0,1 0,00 4,8 %
zdravotnický asistent § 29 34,5 0,68 29,4 % 43,2 0,85 36,9 % 39,6 0,78 33,7 %
laboratorní asistent § 30 0 0,00 0,0 % 1 0,02 19,6 % 4,1 0,08 80,4 %
ortoticko-protetický technik § 31 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
nutriční asistent § 32 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
asistent zubního technika § 33 0 0,00 0,0 % 1,6 0,03 100,0 % 0 0,00 0,0 %
dezinfektor § 34 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
řidič vozidla zdrav. záchr. služby § 35 9,2 0,18 9,8 % 1,6 0,03 1,7 % 83,7 1,64 88,5 %
ošetřovatel § 36 13,9 0,27 21,5 % 7 0,14 10,8 % 43,7 0,86 67,7 %
masér, nevidomý a slabozraký masér § 37 0 0,00 0,0 % 2,1 0,04 41,2 % 3 0,06 58,8 %
laboratorní pracovník § 38 0 0,00 0,0 % 19 0,37 67,0 % 9,4 0,18 33,0 %
zubní instrumentářka § 39 0 0,00 0,0 % 46,2 0,91 100,0 % 0 0,00 0,0 %
řidič dopravy nemoc. a raněných § 40 2 0,04 2,2 % 77,8 1,53 85,7 % 11 0,22 12,1 %
autoptický laborant § 41 0 0,00 0,0 % 1 0,02 100,0 % 0 0,00 0,0 %
sanitář § 42 214,5 4,21 21,3 % 158,5 3,11 15,8 % 633,5 12,44 62,9 %
psycholog 1,6 0,03 30,8 % 2,3 0,05 43,3 % 1,4 0,03 26,0 %
logoped 0 0,00 0,0 % 6,4 0,13 100,0 % 0 0,00 0,0 %
oftalmoped 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
abs. stud. oboru přírod. zaměření 0 0,00 0,0 % 1 0,02 100,0 % 0 0,00 0,0 %
abs. stud. oboru mat.-fyz. zaměření 0 0,00 0,0 % 1,7 0,03 10,5 % 14,9 0,29 89,5 %
abs. stud. oboru elektro zaměření 0 0,00 0,0 % 0 0,00 1,8 % 2 0,04 98,2 %
sociální pracovník 83,5 1,64 86,9 % 5,5 0,11 5,7 % 7,2 0,14 7,4 %
ostatní jop a dentisté 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
arteterapeut 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
pracovní terapeut 0 0,00 0,0 % 2,1 0,04 100,0 % 0 0,00 0,0 %
dentista 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
učitelé 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 1,6 0,03 100,0 %
vychovatelé 7 0,14 72,9 % 0,7 0,01 7,4 % 1,9 0,04 19,7 %
technicko-hospodářští pracovníci 93,5 1,84 16,9 % 158 3,10 28,5 % 302,5 5,94 54,6 %
dělníci a provozní pracovníci 152,7 3,00 19,8 % 221,9 4,36 28,8 % 396,9 7,80 51,4 %
celkem 1 249,2 24,53 11,9 % 3 878,1 76,16 37,0 % 5 350,8 105,09 51,1 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)