5.1.4 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a zřizovatele

Typ péče
Povolání Centrální orgány Ostatní Samospráva (kraj, obec)
Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v %
lékaři 91,7 1,80 5,5 % 749,5 14,71 45,1 % 820 16,09 49,4 %
zubní lékaři 1 0,02 0,3 % 325 6,38 99,7 % 0 0 0 %
farmaceuti 1,6 0,03 0,6 % 232,5 4,56 91,0 % 21,3 0,42 8,3 %
všeobecná sestra § 5 470,5 9,23 12,3 % 1 261,5 24,76 33,0 % 2 091,4 41,05 54,7 %
z toho dětská sestra 6 0,12 3,2 % 63,4 1,24 34,2 % 116 2,28 62,6 %
porodní asistentka § 6 0 0 0 % 44,9 0,88 26,1 % 126,9 2,49 73,9 %
ergoterapeut § 7 2 0,04 10,5 % 12 0,24 63,2 % 5 0,10 26,2 %
radiologický asistent § 8 2 0,04 1,6 % 34,2 0,67 26,7 % 92,1 1,81 71,8 %
zdravotní laborant § 9 2,1 0,04 1,0 % 43,3 0,85 20,8 % 163,1 3,20 78,2 %
zdravotně sociální pracovník § 10 19,9 0,39 65,3 % 0,5 0,01 1,6 % 10,1 0,20 33,0 %
optometrista § 11 0 0 0 % 27,4 0,54 100,0 % 0 0 0 %
ortoptista § 12 0 0 0 % 5,2 0,10 77,6 % 1,5 0,03 22,4 %
asistent ochrany a podpory veřejného zdraví § 13 0 0 0 % 1 0,02 100,0 % 0 0 0 %
ortotik-protetik § 14 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 %
nutriční terapeut § 15 7,1 0,14 21,4 % 1,8 0,03 5,3 % 24,3 0,48 73,3 %
zubní technik § 16 0 0 0 % 163,7 3,21 100,0 % 0 0 0 %
dentální hygienistka § 17 0 0 0 % 26,5 0,52 100,0 % 0 0 0 %
zdravotnický záchranář § 18 0 0 0 % 0 0 0 % 187,4 3,68 100,0 %
farmaceutický asistent § 19 0 0 0 % 166,2 3,26 85,3 % 28,7 0,56 14,7 %
biomedicíncký technik § 20 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 %
biotechnický asistent § 20a 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 %
radiologický technik § 21 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 %
adiktolog § 21a 3 0,06 91,5 % 0,3 0,01 8,5 % 0 0 0 %
psycholog a klinický psycholog § 22 21,8 0,43 54,9 % 14,5 0,28 36,5 % 3,4 0,07 8,6 %
klinický logoped § 23 0 0 0 % 12,1 0,24 78,5 % 3,3 0,06 21,5 %
zrakový terapeut § 23a 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 %
fyzioterapeut § 24 6 0,12 2,4 % 143,2 2,81 57,2 % 101,2 1,99 40,4 %
radiologický fyzik § 25 0,1 0,00 1,2 % 1,3 0,03 11,0 % 10,5 0,21 87,8 %
odb. prac. v laborat. metodách a v přípravě léčivých přípravků § 26 0 0 0 % 5,8 0,11 26,9 % 15,8 0,31 73,1 %
biomedicíncký inženýr § 27 0 0 0 % 2,8 0,06 15,2 % 15,7 0,31 84,8 %
odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví §28 0 0 0 % 7 0,14 100,0 % 0 0 0 %
zdravotnický asistent § 29 29,9 0,59 28,8 % 21,8 0,43 21,0 % 52,1 1,02 50,2 %
laboratorní asistent § 30 0 0 0 % 1,5 0,03 42,9 % 2 0,04 57,1 %
ortoticko-protetický technik § 31 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 %
nutriční asistent § 32 0 0 0 % 2 0,04 100,0 % 0 0 0 %
asistent zubního technika § 33 0 0 0 % 2 0,04 100,0 % 0 0 0 %
dezinfektor § 34 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 %
řidič vozidla zdrav. záchr. služby § 35 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 %
ošetřovatel § 36 17 0,33 22,0 % 8 0,16 10,4 % 52,1 1,02 67,6 %
masér, nevidomý a slabozraký masér § 37 0 0 0 % 2 0,04 40,0 % 3 0,06 60,0 %
laboratorní pracovník § 38 0 0 0 % 2 0,04 50,0 % 2 0,04 50,0 %
zubní instrumentářka § 39 0 0 0 % 59,9 1,18 100,0 % 0 0 0 %
řidič dopravy nemoc. a raněných § 40 2 0,04 0,9 % 103,2 2,03 47,9 % 110,3 2,17 51,2 %
autoptický laborant § 41 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 %
sanitář § 42 217,4 4,27 22,6 % 140,5 2,76 14,6 % 603,2 11,84 62,8 %
psycholog 1,1 0,02 33,7 % 1,2 0,02 36,1 % 1 0,02 30,1 %
logoped 0,2 0,00 11,1 % 0,5 0,01 37,0 % 0,7 0,01 51,9 %
oftalmoped 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 %
abs. stud. oboru přírod. zaměření 0 0 0 % 4,2 0,08 25,5 % 12,3 0,24 74,5 %
abs. stud. oboru mat.-fyz. zaměření 0 0 0 % 1 0,02 100,0 % 0 0 0 %
abs. stud. oboru elektro zaměření 0 0 0 % 0 0 0 % 2,2 0,04 100,0 %
sociální pracovník 81 1,59 89,9 % 2 0,04 2,2 % 7,1 0,14 7,9 %
ostatní jop a dentisté 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 %
arteterapeut 1 0,02 100,0 % 0 0 0 % 0 0 0 %
pracovní terapeut 6,4 0,13 68,1 % 3 0,06 31,9 % 0 0 0 %
dentista 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 %
učitelé 0 0 0 % 0 0 0 % 0,3 0,01 100,0 %
vychovatelé 5,2 0,10 73,1 % 0 0 0 % 1,9 0,04 26,9 %
technicko-hospodářští pracovníci 92,4 1,81 15,4 % 144,7 2,84 24,1 % 362,2 7,11 60,4 %
dělníci a provozní pracovníci 225,4 4,42 26,3 % 188,9 3,71 22,1 % 442 8,68 51,6 %
celkem 1 307,8 25,67 12,3 % 3 970,3 77,93 37,3 % 5 376,1 105,52 50,5 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)