5.1.4 Pracovníci ve zdravotnictví podle povolání a zřizovatele

Zřizovatel
Povolání Centrální orgány Ostatní Samospráva (kraj, obec)
Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v % Absolutně Na 10 000 obyv. Podíl v %
lékaři 9 632,7 9,10 22,9 % 20 820,0 19,66 49,5 % 11 568,3 10,92 27,5 %
zubní lékaři 213,8 0,20 2,8 % 7 271,0 6,87 96,4 % 56,4 0,05 0,7 %
farmaceuti 409,7 0,39 6,3 % 5 646,2 5,33 87,3 % 409,9 0,39 6,3 %
všeobecná sestra § 5 19 763,8 18,66 26,1 % 30 488,3 28,79 40,2 % 25 588,9 24,16 33,7 %
z toho dětská sestra x x x x x x x x x
dětská sestra § 5a 1 415,3 1,34 30,4 % 1 405,8 1,33 30,2 % 1 840,5 1,74 39,5 %
porodní asistentka § 6 827,6 0,78 23,2 % 1 174,0 1,11 32,8 % 1 572,4 1,48 44,0 %
ergoterapeut § 7 143,7 0,14 29,4 % 178,1 0,17 36,4 % 166,9 0,16 34,2 %
radiologický asistent § 8 1 012,7 0,96 30,7 % 1 076,2 1,02 32,7 % 1 205,1 1,14 36,6 %
zdravotní laborant § 9 2 259,3 2,13 33,8 % 2 183,3 2,06 32,6 % 2 247,2 2,12 33,6 %
zdravotně sociální pracovník § 10 226 0,21 31,4 % 141,2 0,13 19,6 % 353,7 0,33 49,1 %
optometrista § 11 2,6 0,00 0,5 % 569,6 0,54 99,0 % 3 0,00 0,5 %
ortoptista § 12 3,3 0,00 5,1 % 53,2 0,05 82,7 % 7,9 0,01 12,3 %
asistent ochrany a podpory veřejného zdraví § 13 608,5 0,57 93,0 % 36,5 0,03 5,6 % 9,4 0,01 1,4 %
ortotik-protetik § 14 5,8 0,01 4,7 % 116,7 0,11 95,2 % 0,1 0,00 0,1 %
nutriční terapeut § 15 273 0,26 36,1 % 168,7 0,16 22,3 % 314 0,30 41,6 %
zubní technik § 16 66,4 0,06 2,2 % 2 936,0 2,77 97,7 % 3 0,00 0,1 %
dentální hygienistka § 17 4 0,00 0,4 % 1 019,5 0,96 99,4 % 2,1 0,00 0,2 %
zdravotnický záchranář § 18 372,1 0,35 11,7 % 203,5 0,19 6,4 % 2 602,2 2,46 81,9 %
farmaceutický asistent § 19 424,7 0,40 9,2 % 3 782,5 3,57 81,9 % 412,4 0,39 8,9 %
biomedicíncký technik § 20 57 0,05 54,9 % 31,7 0,03 30,5 % 15,1 0,01 14,5 %
biotechnický asistent § 20a 0,2 0,00 100,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
radiologický technik § 21 11,5 0,01 28,5 % 24,9 0,02 61,8 % 3,9 0,00 9,7 %
adiktolog § 21a 27,1 0,03 50,6 % 24,5 0,02 45,7 % 2 0,00 3,7 %
praktická sestra § 21b 967,9 0,91 31,5 % 866,3 0,82 28,2 % 1 234,2 1,17 40,2 %
behaviorální analytik § 21c 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
terapeut tradiční čínské medicíny § 21d 0 0,00 0,0 % 6,8 0,01 100,0 % 0 0,00 0,0 %
specialist tradiční čínské medicíny § 21e 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
psycholog a klinický psycholog § 22 362,9 0,34 36,4 % 532,4 0,50 53,4 % 101,1 0,10 10,1 %
klinický logoped § 23 41,7 0,04 9,7 % 346,3 0,33 80,3 % 43,4 0,04 10,1 %
zrakový terapeut § 23a 0 0,00 0,0 % 9,9 0,01 94,9 % 0,5 0,00 5,1 %
fyzioterapeut a odborný fyzioterapeut § 24 1 101,0 1,04 13,9 % 4 988,2 4,71 63,1 % 1 816,6 1,72 23,0 %
radiologický fyzik § 25 70,1 0,07 46,9 % 45,7 0,04 30,6 % 33,5 0,03 22,4 %
odb. prac. v laborat. metodách a v přípravě léčivých přípravků § 26 1 170,9 1,11 53,2 % 718,1 0,68 32,6 % 313,6 0,30 14,2 %
biomedicíncký inženýr § 27 167,2 0,16 60,3 % 33,1 0,03 11,9 % 76,9 0,07 27,7 %
odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví §28 386,8 0,37 87,3 % 48,3 0,05 10,9 % 8,1 0,01 1,8 %
asistent behaviorálního analytika § 29N 1 0,00 22,5 % 3,5 0,00 77,5 % 0 0,00 0,0 %
behaviorální technik § 29a 0 0,00 0,0 % 21 0,02 100,0 % 0 0,00 0,0 %
zdravotnický asistent § 29 s 444,1 0,42 34,3 % 346 0,33 26,7 % 504,8 0,48 39,0 %
laboratorní asistent § 30 57,8 0,05 15,4 % 231,5 0,22 61,6 % 86,5 0,08 23,0 %
ortoticko-protetický technik § 31 0 0,00 0,0 % 87,4 0,08 100,0 % 0 0,00 0,0 %
nutriční asistent § 32 6 0,01 21,8 % 13,8 0,01 50,0 % 7,8 0,01 28,2 %
asistent zubního technika § 33 0,8 0,00 0,9 % 80,4 0,08 99,1 % 0 0,00 0,0 %
dezinfektor § 34 0,9 0,00 100,0 % 0 0,00 0,0 % 0 0,00 0,0 %
řidič vozidla zdrav. záchr. služby § 35 24,5 0,02 1,0 % 274,3 0,26 11,4 % 2 101,0 1,98 87,5 %
ošetřovatel § 36 966,4 0,91 20,5 % 1 405,7 1,33 29,9 % 2 333,9 2,20 49,6 %
masér, nevidomý a slabozraký masér § 37 133,9 0,13 10,0 % 1 078,6 1,02 80,8 % 122,2 0,12 9,2 %
laboratorní pracovník § 38 15,1 0,01 18,5 % 65,9 0,06 81,0 % 0,5 0,00 0,6 %
zubní instrumentářka § 39 21,3 0,02 1,0 % 2 107,1 1,99 98,9 % 1,1 0,00 0,1 %
řidič dopravy nemoc. a raněných § 40 330,7 0,31 13,1 % 1 437,1 1,36 57,0 % 752,1 0,71 29,8 %
autoptický laborant § 41 10,9 0,01 33,3 % 6,8 0,01 20,6 % 15,2 0,01 46,2 %
sanitář § 42 6 567,1 6,20 34,7 % 4 484,6 4,23 23,7 % 7 887,9 7,45 41,6 %
psycholog § 43 92,7 0,09 31,4 % 161,8 0,15 54,8 % 40,6 0,04 13,8 %
logoped § 43 24,2 0,02 16,2 % 93,7 0,09 62,6 % 31,7 0,03 21,2 %
oftalmoped § 43 0 0,00 0,0 % 9 0,01 79,8 % 2,3 0,00 20,2 %
abs. stud. oboru přírod. zaměření § 43 469,2 0,44 71,6 % 103,6 0,10 15,8 % 82,9 0,08 12,6 %
abs. stud. oboru mat.-fyz. zaměření § 43 29,1 0,03 30,1 % 24,8 0,02 25,7 % 42,7 0,04 44,3 %
abs. stud. oboru elektro zaměření § 43 28,3 0,03 39,4 % 4,5 0,00 6,2 % 39,1 0,04 54,4 %
sociální pracovník § 43 803,3 0,76 54,1 % 187,4 0,18 12,6 % 493 0,47 33,2 %
ostatní jop a dentisté x x x x x x x x x
arteterapeut x x x x x x x x x
pedagogické zaměření 7,9 0,01 21,7 % 19,6 0,02 54,3 % 8,6 0,01 23,9 %
pracovní terapeut 59,1 0,06 51,0 % 11,7 0,01 10,1 % 45 0,04 38,9 %
dentista 0 0,00 0,0 % 3 0,00 100,0 % 0 0,00 0,0 %
učitelé 74,3 0,07 53,3 % 34 0,03 24,3 % 31,3 0,03 22,4 %
vychovatelé 48,4 0,05 28,4 % 21,4 0,02 12,6 % 100,4 0,09 59,0 %
technicko-hospodářští pracovníci 8 202,9 7,75 37,5 % 7 691,0 7,26 35,2 % 5 981,5 5,65 27,3 %
dělníci a provozní pracovníci 6 219,1 5,87 22,8 % 10 742,1 10,14 39,4 % 10 330,0 9,75 37,9 %
celkem 66 667,9 62,96 24,9 % 117 697,8 111,15 44,0 % 83 054,3 78,43 31,1 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)